Παρέμβαση στο πρόβλημα των ταυτοτήτων

Με ανακοίνωση στον Τύπο, η Κίνηση Πολιτών τοποθετήθηκε πάνω στο σημαντικό θέμα της εναρμόνισης των ελληνικών ταυτοτήτων με τα ευρωπαικά πρότυπα και στο θέμα της αναγραφής του θρησκεύματος

Η νέα χιλιετία μπήκε στην Ελλάδα κρατώντας κυριολεκτικά την ταυττότητα στο χέρι. Μια μάλλον τυπική εναρμόνιση με τις ευρωπαικές οδηγίες προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις που κορυφώθηκαν με δύο συλλαλητήρια, ένα στην πρωτεύουσα και ένα στη συμπρωτεύουσα. Το ερώτημα ήταν αν το θρήσκευμα πρέπει να αναγράφεται στα νέα δελτία ταυτότητας. Όπως παρατήρησε η Κίνηση Πολιτών, πρόκειται για ένα θέμα καθαρά διοικητικής φύσεως, αφού η ταυτότητα υπάρχει για να ταυτοποιεί ένα πρόσωπο και όχι για να δηλώνει τις ατομικές του πεποιθήσεις.

Σε Δελτίο Τύπου και στο ενημερωτικό της Δελτίο, το καλοκαίρι του 2000 η Κίνηση Πολιτών τάχθηκε κατά των συλλαλητηρίων και υπέρ του διαλόγου. Τόνισε ότι τέτοιες κινητοποιήσεις υπονομεύουν την ψυχική ενότητα του λαού και έθεσε ως βάση για συζήτηση τους χωριστούς ρόλους κράτους- εκκλησίας και την προάσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας των πολιτών