Παραγωγή και διάδοση γνώσης στην Ελλάδα: ανώτατη παιδεία και επιστημονική έρευνα

16/5/1994

Παραγωγή και διάδοση γνώσης στην Ελλάδα: ανώτατη παιδεία και επιστημονική έρευνα
Εκδήλωση που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι στη χώρα μας δεν παράγεται σημαντική γνώση και τεχνολογία.
Συμμετέχοντες:
Χ. Σπυράκη, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης
Κ. Νικολαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής Κέντρου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας
Η. Κατσούλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Φ. Δεληγιάννης, εκπρόσωπος ΣΕΒ
Δ. Δενιόζος, Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
Ν. Μουζέλης, Καθηγητής LSE