Ποιότητα Ηγεσίας : Ναι, αλλά ποιος, τι και πώς;

09/11/2010
Ποιότητα Ηγεσίας : Ναι, αλλά ποιος, τι και πώς;

Συνδιοργάνωση με ΕΕΔΕ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας εκδήλωσης που σκοπό είχε να ενημερώσει την επιχειρηματική κοινότητα για τη Διεθνή Χάρτα Λογοδοσίας των ΜΚΟ και να επισημάνει τους λόγους για τους οποίους προχωρήσαμε στην υπογραφή της. Επίσης οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε θέματα εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και στο τι μπορούμε και οφείλουμε να πράξουμε ως ενεργοί πολίτες.

Συμμετέχοντες:
Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος
, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία,
Μιχάλης Σκούλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος MIO-ECSDE
Δημήτρης Καραβέλας, Γενικός Διευθυντής WWF- Hellas, συμμετείχαν σε εκδήλωση
Νίκος Αναλυτής, Πρόεδρος Εθνικού Δικτύου ΕΚΕ, στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης

Συνημμένη πρόσκληση

152426_016152557_026