Προβλήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

07/04/2005
Προβλήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Δημόσια συζήτηση σε συνεργασία με την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Συμμετέχοντες:


Θ. Βερέμης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών-Πρόεδρος ΕΣΥΠ

Μ. Σταθόπουλος, Καθηγητής-πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου

Κ. Κεραμεύς, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Λ. Ρεσβάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η. Κατσούλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών