Προκήρυξη Νησίδων Ποιότητας 2015

Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για μια Ανοικτή Κοινωνία» σε συνεργασία με το «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού» προκηρύσσει τον πανελλήνιο διαγωνισμό «ΝΗΣΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2015» ο οποίος αποτελεί τον όγδοο κατά σειρά διαγωνισμό των Νησίδων Ποιότητος.

Ο διαγωνισμός αυτός έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, δεδομένου ότι έχει τύχει καθολικής θετικής αποδοχής από την Κοινωνία.

Μέσα από μια αντικειμενική, προκαθορισμένη και διαφανή διαδικασία, επιλέγονται οι ομάδες εκείνες που δεν είναι ακόμα ευρύτερα γνωστές, αλλά προσφέρουν εθελοντικό έργο ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως δημιουργικά πρότυπα για την Κοινωνία και ειδικότερα για τη νέα γενιά.

Ύψιστη αναγνώριση αποτελεί η επίδοση των βραβείων δια χειρός του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Με βάση τα πιο πάνω, π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν τα ι :

οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜKO), καθώς και οι οργανωμένες ομάδες συλλογικής δράσης πολιτών που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δραστηριοποιούνται στους τομείς αλληλεγγύης, πρόνοιας, φυσικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της ισότητας των φύλων, της ισότητας ευκαιριών, καθώς και στην προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υποβάλουν αίτηση με την περιγραφή της δράσης τους.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ως «Νησίδα Ποιότητας» νοείται η εθελοντική πρωτοβουλία εκείνη που έχει ήδη διάρκεια δράσης και αναπτύσσει ποιοτική, συλλογική, καινοτόμο, μη κερδοσκοπική και μη ευρέως γνωστή δραστηριότητα και που μπορεί να προέρχεται είτε από ΜΚΟ είτε από Εθελοντική Οργάνωση είτε από άτυπη Ομάδα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

Οι προϋποθέσεις που οφείλει να πληροί η υποψήφια ομάδα, είναι οι εξής:

  1. Δραστηριότητα συλλογική

Ως συλλογική θεωρείται η δραστηριότητα που καταβάλλεται από ομάδα ατόμων, έστω και αν είναι προφανής ο προεξάρχων ρόλος του ενός.

  1. Δραστηριότητα ποιότητας και διάρκειας

Η δραστηριότητα να διακρίνεται από ήθος, υψηλή ποιότητα και αισθητική. Η υποψήφια ομάδα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη διάρκεια δράσης με χαρακτήρα συνέχειας και να μην αποτελεί αναλαμπή παραγωγής ποιοτικού μεν αλλά πρόσκαιρου έργου.

Για τη διάρκεια δράσης θα πρέπει να υποβληθούν ανάλογα δικαιολογητικά.

  1. Δραστηριότητα μη κρατική και μη κερδοσκοπική

Η προς βράβευση δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι κρατική και δεν πρέπει να έχει οικονομική εξάρτηση από τον ίδιο υποστηρικτή επί σειρά ετών.

Οι φορείς δεν πρέπει να αποκομίζουν κέρδη για τα διοικητικά στελέχη ή τα μέλη τους.

Να αποδεικνύεται εγγράφως ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της υποψήφιας δραστηριότητας.

  1. Δραστηριότητα καινοτόμος

Καινοτόμος είναι η υποψήφια Νησίδα Ποιότητας της οποίας η δράση πληροί, ενδεικτικά, τα εξής: δυνατότητα συνεργασίας και συντονισμού με άλλες ομάδες, ικανότητα κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, δημιουργία επικοινωνιακών μηνυμάτων και άλλων πρακτικών για ανάπτυξη συνείδησης στον τομέα ενασχόλησής τους.

  1. Δραστηριότητα μη ευρέως γνωστή

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα πρέπει να μην έχει ήδη τύχει, ακόμη, ευρείας αναγνώρισης. Δεν αποκλείεται η συμμετοχή φορέα που έχει ήδη τύχει δημοσίου επαίνου, αρκεί η βράβευση αυτή να μην έχει εξαντλήσει την αναγνώριση του έργου της ομάδας.

ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015.

Κατεβάστε εδώ την επισυναπτόμενη αίτηση

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της Κίνησης Πολιτών, στην παρακάτω διεύθυνση. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο αυτής να είναι στη διάθεση της Κίνησης Πολιτών, εφόσον της ζητηθεί.

Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία

Για τον Διαγωνισμό «Νησίδες Ποιότητας 2015»

Θέτιδος 4, 115 28 Αθήνα

Για συμπληρωματικές πληροφορίες Κυρία Ορέττα Σταυροπούλου

www.kinisipoliton.gr e-mail: kinpol@otenet.gr, Τ:.2107220063, F:2107220475

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων περιλαμβάνει:

  1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ο έλεγχος της πρώτης φάσης διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας, η οποία συγκροτείται με απόφαση της «Κίνησης Πολιτών για μία Ανοικτή Κοινωνία» και η οποία φέτος απαρτίζεται από τους:

Στάθη Λοιζο,

Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο και

Ορέττα Σταυροπούλου

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
    Αφορά το περιεχόμενο της πρότασης και διενεργείται από την ΕλλανόδικηΕπιτροπή Αξιολόγησης η οποία φέτος απαρτίζεται από τους :

   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος Συμβουλίου  Επικρατείας ε.τ., πρ. Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδρος Κίνησης Πολιτών

   ΜΕΛΗ

Εβίτα Αράπογλου, Ιστορικός Τέχνης

Θανάσης Βαλτινός, Συγγραφέας – Ακαδημαϊκός

Δημήτρης Βλαστός, Πρόεδρος Ιδρύματος Μποδοσάκη

Καθ. Αναστάσιος Βρεττός, Πρόεδρος Δ.Σ. “Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος”

Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σοφία Παπαϊωάννου, Δημοσιογράφος

Και οι Πρόεδροι των δύο συνδιοργανωτριών οργανώσεων:

Ιωάννης-Αλέξιος Ζέπος, Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών

Ελένη Κοσμίδου, Πρόεδρος Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Οι καλύτερες υποψηφιότητες που θα προκριθούν, θα βραβευθούν από την Ελλανόδικη Επιτροπή σε επίσημη τελετή που θα λάβει χώρα περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. Λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή χρόνο και τόπο θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

Όλοι όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα λάβουν έγγραφη απάντηση από την Κίνηση Πολιτών σχετικά με τη διεξαγωγή του.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο σημαντικό σας έργο.