«Προτάσεις και ιδέες για την Ελλάδα του αύριο – το μέλλον δεν περιμένει»

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε σε εκδήλωση με θέμα :

«Προτάσεις και ιδέες για την Ελλάδα του αύριο – το μέλλον δεν περιμένει»

 

 Ομιλητής ο κ. Στέφανος Μάνος, πρώην Υπουργός

 

Συντονιστής ο κ.Ιωάννης-Αλέξιος Ζέπος,

Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών, Πρέσβης ε.τ.

 

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, ώρα 18:30

Στον Πολυχώρο του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής,

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό σας

στον χώρο η δήλωση συμμετοχής

τηλ.:  2107220063, e-mail: kinpol@otenet.gr