Πρόσφυγες – Μειονότητες Δελτίο Νο 67

Πρόσφυγες- Μειονότητες Δελτίο Νο 67 (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ)

Με περιεχόμενα:

Πρόσφυγες και Μειονότητες: Δυσχέρειες Ενσωμάτωσης σελ 2-16
Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σελ 17-21
Πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σελ 22-23