Πυροπροστασία με τη συμβολή εθελοντών Μοναχών 2009-2014

Με πρωτοβουλία του τ. Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής Σχολής του Παν/ου Αθηνών, Ιωάννη Στ. Παπαδόπουλου, μέλους του Δ.Σ., η Κίνηση Πολιτών έχει εντάξει στις δραστηριότητές της για τον εθελοντισμό την πρόληψη ατυχημάτων και ειδικότερα την πυροπροστασία. Έχει ήδη δραστηριοποιηθεί στην ενίσχυση του θεσμού του εθελοντή Πυροσβέστη, σε στενή συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και την Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο εθελοντής Πυροσβέστης έχει θεσμοθετηθεί με το νόμο 1951 του 1991 (ΦΕΚ Α84/1991)

Μέσα στα πλαίσια αυτής της δραστηριοποίησης, η Κ.Π. επικεντρώθηκε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Μοναχών (ανδρών και γυναικών) σε Ιερές Μονές. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των Μονών και η εκπαίδευση τους σε θέματα δασοπυρόσβεσης έχει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του ανθρώπινου, φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των Μονών.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από το 2009, ύστερα από τη διαπίστωση των πολλών καταστροφικών πυρκαγιών σε Μονές, ακόμα και με την απώλεια ανθρωπίνων ζωών. Από το 2010 που άρχισε να λειτουργεί το πρόγραμμα επισκεφθήκαμε 41 Μονές στην Ελλάδα. Η Κ.Π. βρίσκεται σε στενή συνεργασία για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τις Μητροπόλεις, το Πυροσβεστικό Σώμα και τους τοπικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς, με τελικό στόχο όχι μόνο την εκπαίδευση των Μοναχών στην Πυρόσβεση αλλά και στην παθητική/ενεργητική πυρασφάλεια των Μονών.Κλιμάκιο της Κ.Π. επισκέπτεται προγραμματισμένα τις Μονές, καταγράφει το επίπεδο πυροπροστασίας, συλλέγει πληροφορίες από τους Μοναχούς, συμπληρώνει το ειδικό πρωτόκολλο πυροπροαστασίας και τελικά συντάσσει έκθεση για την εκάστοτε Μονή, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η εκθεση περιλαβάνει και συγκεκριμένες προτάσεις εφικτής βελτίωσης της πυροπροστασίας. Στη συνέχει, κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σταθμού επισκέπτεται τη Μονή, ελέγχει και εκπαιδεύει.

Θεωρούμε ότι με την πρωτοβουλία αυτή θα υπάρξει σημαντική προστασία των Μονών και του γύρω χώρου τους αλλά και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτουν.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, η Κίνηση Πολιτών έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τη νομοθετική θωράκιση του θεσμού, όπως επίσης και στην αποστολή προς κάθε ενδιαφερόμενο της κωδικοποίησης των βασικών μέτρων πυροπροστασίας των Μονών, της ορθής χρήσης κεριών, της προσβασιμότητας ΑμεΑ στις Μονές και πολλών άλλων προτάσεων.

Λόγω της μεγάλης απήχησης του προγράμματος, η Κίνηση Πολιτών προχώρησε και στην έκδοση ειδικού εγχειριδίου πυροπροστασίας Ιερών Μονών, βασιζόμενη στην εμπειρία που συνέλεξε από τις επισκέψεις μας στις Ιερές Μονές, στις πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και από τους Μοναχούς. Το βιβλίο αυτό με τίτλο «Εγχειρίδιο Πυροπροστασίας Ιερών Μονών, που εκδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Παρισιάνου Α.Ε., διοχετεύεται στις 750 περίπου Μονές της Ελλάδας και στις Ιερές Μητροπόλεις στις οποίες ανήκουν. Ελπίζουμε ότι κάθε Ιερή Μονή της Ελλάδας θα λάβει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για θέματα πυροπροστασίας και ότι έτσι θα προωθηθεί ο κοινός στόχος όλων όσων συνεργαστήκαμε για το πρόγραμμα, δηλαδή η προστασία του ανθρώπινου, φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των Μονών.