Σεισμοί και αντιμετώπισή τους: η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

15/12/1999

Σεισμοί και αντιμετώπισή τους: η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Συζήτηση σε συνεργασία με το σύνδεσμο 21 δήμων και κοινοτήτων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
Συμμετέχοντες:
Λ. Κυριακόπουλος, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Σ. Αγγελίδης, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Λ. Παπακυριακόπουλος, εδαφολόγος, Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων