Σκέψεις για την κοινωνία πολιτών στην πορεία των μεταρρυθμίσεων

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η «Κίνηση Πολιτών» έθεσε ως βασική της επιδίωξη την προώθηση αλλαγών σε θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο, που θα οδηγούσαν σε ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος, μία πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία, σε μία πιο ανεκτική και δίκαιη κοινωνία. Παρά τις αξιόλογες προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία είκοσι χρόνια, η ελληνική κοινωνία και οικονομία παραμένουν εγκλωβισμένες σε προκαταλήψεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις που εμποδίζουν ακόμη και τις πιο εύλογες αλλαγές, που θα έχουν όφελος σε ευρέα στρώματα της κοινωνίας μας.

Η δυσκολία της ελληνικής κοινωνίας να δεχτεί τις αλλαγές που απαιτούν οι καιροί ίσως να οφείλεται και στο ότι το πολιτικό μας σύστημα τις έβλεπε και τις βλέπει ως κάτι που θέλουν να μας το επιβάλουν οι «κακοί» ξένοι, αλλά και στο γεγονός ότι με τις αλλαγές θίγονται συνήθως μικρές ομάδες, οι οποίες όμως έχουν μεγάλη δύναμη και την οποία ασκούν εκβιαστικά εις βάρος άλλων τμημάτων της κοινωνίας. Ένας ακόμη λόγος για την άρνηση των μεταρρυθμίσεων ίσως είναι ότι οι δανειστές μας, αλλά και πολλοί άλλοι βλέπουν τις μεταρρυθμίσεις ως τεχνικές και μόνο αλλαγές που «πρέπει» και μπορούν να γίνουν χωρίς τη συναίνεση ή την κατανόησή τους από την κοινωνία. Η εμπειρία από άλλες χώρες, αλλά και την Ελλάδα, διδάσκει ότι οι μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα σε θεσμούς και σε κρατικές λειτουργίες, είναι βαθύτατα κοινωνικές διαδικασίες και γι’ αυτό για να έχουν επιτυχή έκβαση θα πρέπει, σε τελική ανάλυση, να έχουν τη νομιμοποίηση της κοινωνίας.

Με αυτό το σκεπτικό η Κίνηση Πολιτών ζήτησε από έναν διακεκριμένο συγγραφέα και έναν καθηγητή πολιτικής επιστήμης, που δεν διακατέχονται από τις εμμονές και αγκυλώσεις τεχνοκρατών και κυρίως οικονομολόγων ή πολιτικών με ξεπερασμένες ιδεοληψίες, να μας εκφράσουν τις απόψεις τους για τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και για το πώς θα μπορούσαν να γίνουν.

Όσοι δεν καταφέρατε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση που ακολούθησε τη Γενική μας Συνέλευση, μπορείτε να δείτε όλη τη συζήτηση από το Blod του Ιδρύματος Μποδοσάκη, πατώντας εδώ