Στήριξη Κίνησης Πολιτών στην πρωτοβουλια των πρ. Πρυτάνεων

Η Κίνηση Πολιτών παρείχε τη στήριξη της στην πρωτοβουλία πρ. Πρυτάνεων, οι οποίοι ζητούσαν να ανοίξει άμεσα και να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ύστερα από την απόφαση των Πρυτανικών Αρχών να κλείσουν τα Πανεπιστήμια.

Δείτε το κείμενο της στήριξης:

Η παρέμβαση των πέντε  πρώην Πρυτάνεων του ΕΚΠΑ, οι οποίοι ζητούν  «να ανοίξει αμέσως και να λειτουργήσει κανονικά» το Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι μια θαρραλέα πράξη την οποία θέλουμε να χαιρετίσουμε και να υποστηρίξουμε.

 

Ανεξάρτητα από ενδεχόμενες δικαιολογημένες αντιρρήσεις από την πλευρά της διοίκησης του ΕΚΠΑ εκείνο που  πρέπει επιτέλους να σταματήσει – και αυτό θεωρούμε ότι ζητούν οι πρώην Πρυτάνεις –  είναι οι τυχόν αστοχίες οιασδήποτε πλευράς να φορτώνονται της πλάτες των φοιτητών, στερώντας της, επί χρόνια τώρα, το δικαίωμα στη γνώση και στην απρόσκοπτη συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης.

 

Καλούμε όλους της Καθηγητές να υποστηρίξουν την έκκληση των πρώην Πρυτάνεων για να ανοίξει και να λειτουργήσει άμεσα το ΕΚΠΑ.

 

Για το Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών

 

Καθ.Στέφανος Γερουλάνος                           Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος

Πρόεδρος                                                                     επ.Πρόεδρος