Συμβουλευτική Ομάδα Στελεχών Εθελοντών (ΣΟΣΕ)

Στην εξαιρετικά κρίσιμη εποχή που βιώνει η χώρα μας, είναι επόμενο οι ΜΚΟ,  που παράγουν έργο κοινωνικό, να αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες. Για το λόγο αυτό, η Κίνηση Πολιτών ανέλαβε την πρωτοβουλία οργάνωσης του ΣΟΣΕ. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο συνταξιοδοτείται σημαντικός αριθμός αξιόλογων και δοκιμασμένων στελεχών του ιδιωτικού τομέα. Ως εκ τούτου, μένει αναξιοποίητο ένα πολύτιμο κεφάλαιο γνώσεων και εμπειριών από διάφορους τομείς, όπως είναι τα λογιστικά και οικονομικά, τα φορολογικά και  εργασιακά, η περιβαλλοντική συμμόρφωση και η εφαρμογή της νομοθεσίας, η ψηφιακή επικοινωνία και οι δημόσιες σχέσεις κ.ο.κ.

Επικοινωνήσαμε με ικανό αριθμό από πρόσφατα συνταξιοδοτημένα στελέχη και διαπιστώσαμε ότι το σύνολο σχεδόν  των ερωτηθέντων δέχεται ευχαρίστως να προσφέρει εθελοντικά  τις γνώσεις και τις συμβουλές του σε οργανώσεις. Ήδη μεγάλος αριθμός ΜΚΟ έχει λάβει γνώση του προγράμματος. Έχουμε ήδη οργανώσει τις πρώτες ομάδες εθελοντών, ανάλογα με τον τομέα εξειδίκευσής τους, με επικεφαλής ένα «Συντονιστή» κατά τομέα. Στη συνέχεια αυτός, γνωρίζοντας καλά τα μέλη της Ομάδας του, θα φέρνει σε επαφή τον πιο κατάλληλο εθελοντή με την κάθε οργανωση, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας. Οι ειδικότητες που μέχρι στιγμής έχουν στελεχωθεί από συνταξιούχους – εθελοντές είναι:

  • Αναζήτηση πόρων και επικοινωνίας
  • Υποστήριξη Η/Υ, Κοινωνική Δικτύωση
  • Λογιστικά-Φορολογικά
  • Ορκωτοί ελεγκτές
  • Ασφαλσιτικά- Εργασιακά- Φορολογικά
  • Γραμματειακά
  • Ηλεκτρονικά
  • Τεχνικά – κτιριακές επισκευές
  • Νομικά θέματα

Ο κατάλογος των ειδικοτήτων μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλες. Όποια ΜΚΟ έχει ανάγκη από προσφορά σε κάποιον από αυτούς τους τομείς μπορεί να επικοινωνήσει με την Κίνηση Πολιτών. Αν πάλι κάποιος συνταξιούχος θέλει να προσφέρει εθελοντικά τη βοήθειά του σε αυτές τις ειδικότητες ή σε κάποιες άλλες, ας τηλεφωνήσει με την Κίνηση Πολιτών για να τον φέρουμε σε επαφή με τον κατάλληλο συντονιστή.