Συνάντηση ελληνικών ΜΚΟ ευρωπαϊκού προσανατολισμού για την ενημέρωσή τους για τη «Συνέλευση» που επεξεργάζεται το μέλλον της Ευρώπης

18/6/2002

Συνάντηση ελληνικών ΜΚΟ ευρωπαϊκού προσανατολισμού για την ενημέρωσή τους για τη «Συνέλευση» που επεξεργάζεται το μέλλον της Ευρώπης

18 Ιουνίου 2002
Διάλογος με εκπροσώπους πολλών ΜΚΟ για το «Μέλλον της Ευρώπης».
Μετά από πρόσκληση της επιτροπής για τις ΜΚΟ του Υπουργείου Εξωτερικών έγινε συζήτηση για το οργανωτικό πλαίσιο μέσω του οποίου οι Ελληνικές ΜΚΟ θα είναι σε θέση να εκφέρουν τις απόψεις τους προς τη συνέλευση η οποία έχει συσταθεί για την προετοιμασία της διακυβερνητικής διάσκεψης των κρατών-μελών στη βάση της Δήλωσης του Λάακεν.