Συνάντηση Οργανώσεων που υπέγραψαν τη Χαρτα Λογοδοσίας

22/04,06/05,10/05/2010
Συνάντηση Οργανώσεων που υπέγραψαν τη Χαρτα Λογοδοσίας
Όλες οι οργανώσεις που έχουν υπογράψει τη Χάρτα Λογοσοσίας συναντήθηκαν με σκοπό την παρουσίαση των διαδικασιών εφαρμογής της Χάρτας Λογοδοσίας στις ελληνικές ΜΚΟ.

Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε ότι συμβάλλουμε στον κοινό στόχο αναβάθμισης δράσης, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας της Κοινωνίας Πολιτών, υπογραμμίζοντας την κοινή μας δέσμευση για βέλτιστη απόδοση, διαφάνεια, κοινωνική ευθύνη,και υποχρέωση στους κοινωνικούς μας εταίρους.