Συνήγορος του Πολίτη

Εκδήλωση στην Πάτρα για τη στήριξη του θεσμού και την πληρέστερη ενημέρωση των Πολιτών
Συμμετέχοντες:
Στ. Ματθίας, Επίτιμος Πρόεδρος Αρείου Πάγου, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Ι. Κίτσος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών
Γ. Καμίνης, Συνήγορος του Πολίτη
Ε. Ματσούκης, δικηγόρος
Σ. Φραγκούλης, δικηγόρος Δ.Ν., μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών

Η κοινωνία πολιτών και ο Συνήγορος του Πολίτη έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό. Πρωταρχικός στόχος τους είναι ο έλεγχος της εξουσίας και η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της, με γνώμονα τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας.

Ήδη, από το 1997, η Κίνηση Πολιτών είχε προσυπογράψει ανοικτή επιστολή με την οποία οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών εξέφραζαν τις ελπίδες τους για την εδραίωση του θεσμού, όταν ακόμη ήταν υπό συζήτηση το σχετικό νομοσχέδιο. Τελικά, ο Συνήγορος του Πολίτη κατοχυρώθηκε ως ανεξάρτητη αρχή με τη συνταγματική μεταρρύθμιση του 2001.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία οργάνωσε εκδήλωση στην Πάτρα με στόχο τη στήριξη του θεσμού, την ενημέρωση των πολιτών αλλά και τον προβληματισμό για τα επιτεύγματα, τις δυσκολίες και τις προοπτικές του. Οι απόψεις των εκλεκτών ομιλητών αλλά και τα κυριότερα σημεία των συζητήσεων, που έγιναν με το συντονισμό του Στέφανου Ματθία, δημοσιεύθηκαν σε ειδική έκδοση. «Καταδικασμένο να πετύχει» χαρακτήρισε το θεσμό ο κ. Σπύρος Φραγκούλης, που διαπίστωσε όχι μόνο τις πολυάριθμες αναφορές πολιτών αλλά και τον ταχέως μειούμενο αριθμό των αβάσιμων παραπόνων. Δεν παρέλειψε όμως να επισημάνει προτάσεις για ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του Συνήγορου του Πολίτη:

• Την περαιτέρω αύξηση της αποδοχής του από τους πολίτες.

• Την ενίσχυση της δυνατότητάς του να επεμβαίνει προληπτικά και αυτεπαγγέλτως.

• Την επέκταση της δυνατότητας εκτέλεσης των αποφάσεών του αλλά και της δραστηριότητάς του σε θέματα στρατιωτικά, δικαιοσύνης, συνεργασίας με άλλες ανεξάρτητες αρχές αλλά και σε θέματα του ιδιωτικού τομέα.

Ο κ. Γιώργος Καμίνης, Συνήγορος του Πολίτη, τόνισε ότι ο λόγος οφείλει να είναι νηφάλιος και πειστικός αλλά και ότι η ανεξαρτησία από μόνη της δεν διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε αρχής. Επεσήμανε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη δεν δύναται να τιμωρεί αλλά να διαμεσολαβεί και εντόπισε τρία επίπεδα στη δράση του:

• Το επίπεδο του εξατομικευμένου πολίτη που προσβλέπει στην αποκατάσταση της προσβολής ενός δικαιώματός του.

• Το επίπεδο της πρόληψης μελλοντικών προσβολών των δικαιωμάτων των πολιτών.

• Το επίπεδο της διαμεσολάβησης μεταξύ κοινοβουλευτικών δυνάμεων, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας.

Ο κ. Νίκος Φραγκάκης μίλησε για τη σχέση του Συνήγορου του Πολίτη με τις άλλες ανεξάρτητες αρχές και, συγκεκριμένα, με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και με την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ των αρχών αυτών μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία και να διασφαλίσει το σεβασμό των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων.

Η κοινωνία πολιτών και ο Συνήγορος του Πολίτη έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό. Πρωταρχικός στόχος τους είναι ο έλεγχος της εξουσίας και η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της, με γνώμονα τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας.