Συνδικαλισμός και πολίτης

Ανοικτή συζήτηση εν όψει σχετικού νόμου. Οι συμμετέχοντες συνέκλιναν σε βασικά ζητήματα όπως η αναγνώριση του δικαιώματος της απεργίας αλλά και η ανάγκη θεσμοθέτησης της συνεργασίας μεταξύ κράτους και παραγωγικών τάξεων.

Συμμετέχοντες:
Χ. Τρικαίος, νομικός Σύμβουλος ΓΣΕΕ
Ορ. Χατζηβασιλείου, τέως Πρόεδρος ΓΣΕΕ
Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος ΣΕΒ
Αντ. Βάγιας, νομικός Σύμβουλος ΣΕΒ
Θ. Παπαλεξόπουλος, μέλος ΔΣ της Κίνησης Πολιτών