ΣΥΝΟΡΑ, ΣΥΜΒΟΛΑ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Η κατάρρευση του κομμουνισμού στην πρώην Γιουγκοσλαβία και η επακόλουθη αναζήτηση της οικονομικής, κοινωνικής και εθνικής ταυτότητας των κρατών που ξεπήδησαν από αυτήν, προκάλεσε έντονη κρίση στα Βαλκάνια. Η Κίνηση Πολιτών εξέδωσε μπροσούρα με τίτλο: «Σύνορα, Σύμβολα, Σταθερότητα» με την οποία επιχειρεί να προσεγγίσει ζητήματα σχετιζόμενα με την αναγνώριση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η έκδοση αυτή έγινε σε πέντε (5) γλώσσες, εκδόθηκε σε 60.000 περίπου αντίτυπα και διανεμήθηκε σε πλήθος αποδεκτών.

Αντίγραφα της έκδοσης υπάρχουν στα γραφεία της Κίνησης Πολιτών