Συνταγματική αναθεώρηση: περιβάλλον, ανθρώπινα δικαιώματα και ανεξάρτητες αρχές

Δεκέμβριος 2000
Συνταγματική αναθεώρηση: περιβάλλον, ανθρώπινα δικαιώματα και ανεξάρτητες αρχές
Δημόσια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης που οργανώθηκε με αφορμή την αναθεώρηση του Συντάγματος και σε συνεργασία με την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, την «Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» και την «Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό».
Συμμετέχοντες:
Ν. Αλιβιζάτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Α. Μανιτάκης, Καθηγητής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Σπ. Παπασπηλιόπουλος, οικονομολόγος, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Η. Κατσούλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Ν. Μουζέλης, Καθηγητής LSE
Κ. Ζέπος, Πρέσβης ε.τ., μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών