Συστήματα διαχείρισης απορριμάτων

27/08/1997
Συστήματα διαχείρισης απορριμάτων
Δειθνές συνέδριο που οργάνωσε η Κίνηση Πολιτών, με στόχο τη συμβολή του ενεργού πολίτη στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής και προώθηση βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσματικών λύσεων
Συμμετέχοντες:
Κ. Λαλιώτης, Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ

Χ. Παπουτσής, Επίτροπος Ε.Ε.
Μ. Enthoven, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ. Κρεμλής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δρ. Μ. Βασιλόπουλος, Χημικός Μηχανικός, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Ε. Βαρδάκας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δ. Αβραμόπουλος, Δήμαρχος Αθηναίων και Πρόεδρος ΚΕΔΚΕ
R. Glasser, Ολλανδικό Υπουργείο Περιβάλλοντος
Δρ. Α. Σκορδίλης, στέλεχος ΥΠΕΧΩΔΕ