Τα δικαιώματα των πολιτών στην Ε.Ε. Ο ρόλος των διαμεσολαβητών

Διάλεξη που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ και την Παρέμβαση

Συμμετέχοντες:
Νικηφόρος Διαμαντούρος: Καθηγητής, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής