Τα ελληνικά Δικαστήρια και η Νομολογία του ΕΔΔΑ

Τα ελληνικά Δικαστήρια και η Νομολογία του ΕΔΔΑ (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ)
2/2012

Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία οργάνωσε στις 4/3/2011, στην Αίγλη Ζαππείου, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, με θέμα: ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ. Κύριο έναυσμα για την πρωτοβουλία αυτή υπήρξε η ομόφωνη απόφαση της 21-12-10 του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Βασιλείου Αθανασίου & λοιπών κατά Ελλάδας, η οποία διαπίστωνε τη συστημική βραδύτητα απονομής της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα και έθετε προθεσμία ενός έτους για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Βασική επιδίωξη της ΚΠ ήταν να εξαχθούν γόνιμα και εποικοδομητικά συμπεράσματα για την καλύτερη δυνατή συνεργασία των Δικαστηρίων μας με εκείνο του Στρασβούργου. Ειδικότερος στόχος της συνάντησης ήταν η σύγκλιση των εκατέρωθεν απόψεων, η βελτίωση της απονομής της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα και ο περιορισμός τόσο της ανάγκης προσφυγής των πολιτών στο ΕΔΔΑ όσο και της έκδοσης αρνητικών για τη χώρα μας και τη Δικαιοσύνη της αποφάσεων του τελευταίου.