Τα πολιτικά κόμματα και ο ρόλος τους

Ημερίδα προβληματισμού πανω στο ρόλο των κομμάτων στις σύγχρονες δημοκρατίες και στα οφέλη του πολίτη από τη συμμετοχή σε κομματικές οργανώσεις.

Συμμετέχοντες:
Γ. Μαυρογορδάτος, Αν. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Δ. Χαραλάμπης, Επικ. Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου
Μ. Σπουρδαλάκης, Δρ. Πολιτικών Επιστημών- Ερευνητής του ΕΚΚΕ
Π. Παυλόπουλος, Αν. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών