Τα προνόμια του Δημοσίου στο Κράτος Δικαίου

Τα προνόμια του Δημοσίου στο Κράτος Δικαίου ( κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ)

Αυτή η έκδοση με το καίριο αυτό θέμα δοκιμάζει να αντιμετωπίσει σε ποια έκταση επιθυμεί, σε ποια έκταση εμποδίζεται ή σε ποια έκταση ανέχεται τα προνόμια η ελληνική κοινωνία. Είναι ένα θέμα που έχει πυρήνα νομικό αλλά που δεν απευθύνεται μόνο σε νομικούς.