Τα προνόμια του Δημοσιου στο Κράτος Δικαίου: Δημόσιος Επιστημονικός Διάλογος

20/10/2003
Τα προνόμια του Δημοσιου στο Κράτος Δικαίου: Δημόσιος Επιστημονικός Διάλογος
Η Κίνηση Πολιτών έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της προνομιακής αντιμετώπισης του δημοσίου τομέα από τη δικαστική εξουσία. Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκαν άλλες δυο εκδηλώσεις με το ίδιο θέμα, εκ των οποίων η μία στη Θεσσαλονίκη.
Συμμετέχοντες:
Λ. Κύρκος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Στ. Ματθίας, Επίτιμος Πρόεδρος Αρείου Πάγου, μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Ι. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Κ. Μπακόπουλος, δικηγόρος Δ.Ν., μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών
Ν. Νίκας, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ι. Δούμπης, δικηγόρος
Κ. Κεραμεύς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η δικαστική εξουσία ως τρίτος πόλος του δημοκρατικού πολιτεύματος βρισκόταν ανέκαθεν στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της Κίνησης Πολιτών. Το 2003 πραγματοποιήθηκαν τρεις εκδηλώσεις με εξειδικευμένο αντικείμενο, τα προνόμια του δημόσιου τομέα στο κράτος δικαίου. Η μια από αυτές τις εκδηλώσεις έγινε στη Θεσσαλονίκη, στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

Στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να συμβάλει η Κίνηση Πολιτών στον εκσυγχρονισμό των αντιλήψεων που συχνά επικρατούν ακόμη στο δημόσιο βίο του τόπου μας, δεδομένου ότι ορισμένα από τα προνόμια που ακόμη διατηρεί το κράτος είναι παρωχημένα από ευρωπαϊκής σκοπιάς. Έτσι, η Κίνηση Πολιτών δημοσιοποίησε τις εισηγήσεις, τις παρεμβάσεις αλλά και τις συζητήσεις, σε μια ειδική έκδοση

που συνέβαλε στην προβολή των σύγχρονων αντιλήψεων για το κράτος δικαίου. Παρατίθεται εδώ η επισήμανση με την οποία ο συντονιστής, Καθηγητής Κ. Κεραμεύς, έκλεισε την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης:

«Κατάργηση των προνομίων σημαίνει τόνωση της ατομικής ευθύνης, σημαίνει τόνωση του ελεύθερου ανταγωνισμού, με όλα τα προνόμια και τους κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται. Σημαίνει απομάκρυνση μιας προστατευτικής ασπίδας, στην οποία ορισμένοι φορείς του Δημοσίου έζησαν πολύ ευχάριστα ένα μακρό διάστημα χρόνου. Και σημαίνει απλώς επάνοδο ενός μέρους από τη δημόσια εξουσία στους

γενικούς κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, από τους οποίους πήγασαν οι έννομες τάξεις του σύγχρονου κόσμου».

 justice02 TΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ,
Δημόσιος Επιστημονικός Διάλογος, ΑΘΗΝΑ 2003Κατεβάστε το έντυπο (pdf – 1.88Mb)