Το περιβάλλον στην Ελλάδα (1991-1996)

Βασική επιδίωξη των ομάδων που συνεργάστηκαν για αυτήν την έκδοση ήταν να υπάρξει μια ρεαλιστική και αντικειμενική αποτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος, στηριγμένη σε ανάλυση των υφιστάμενων στοιχείων και κυρίως απαλλαγμένη από κάθε είδους σκοπιμότητες.

Αντίγραφα της έκδοσης υπάρχουν στα γραφεία της Κίνησης Πολιτών