Το Περιβάλλον στην Ελλάδα 1991-1996

1997
Το Περιβάλλον στην Ελλάδα 1991-1996
Έκδοση της νέας αποτίμησης για την περιβαλλοντική κατάσταση της χώρας, με τη χρηματοδότηση του ιδρύματος Μποδοσάκη

Συμμετέχοντες:
Ομάδα Περιβάλλοντος της Κίνησης Πολιτών σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών και το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF)

Ο Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος, ιδρυτικό μέλος της Κίνησης Πολιτών, δημιούργησε και κατηύθυνε την ομάδα περιβάλλοντος, η οποία από το 1989 άρχισε να επιχειρεί τη συνολική αποτίμηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας. Με ερωτηματολόγια που συνέλεγαν στοιχεία από ΜΚΟ και άλλους αρμόδιους φορείς, συγκεντρώθηκαν αναλυτικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σε ειδική έκδοση το 1990. Ήταν η πρώτη μιας σειράς αποτιμήσεων που έδωσαν πολύτιμες εμπειρίες και σημαντική τεχνογνωσία στην ομάδα για να συνεχίσει το έργο της.

Η δεύτερη πλήρης αποτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της χώρας εκδόθηκε το 1997 και κάλυπτε την περίοδο 1990-1996. Για την υλοποίηση της έκδοσης διασφαλίστηκε η συνεργασία του Συλλόγου

Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF Ελλάς). Η χρηματοδότησή της έγινε με τη συνεισφορά του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του βιβλίου: «Βασική επιδίωξη εκείνων που είχαν την πρωτοβουλία για την έκδοση αυτή ήταν να υπάρξει μια ρεαλιστική και πλήρως αντικειμενική αποτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος, στηριγμένη σε ανάλυση των υφισταμένων στοιχείων και κυρίως απαλλαγμένη από εμπάθεια και κάθε είδους σκοπιμότητες».

Οι εκδόσεις αυτές συνέδραμαν και συμπλήρωσαν αντίστοιχες προσπάθειες κρατικών φορέων. Στόχος της Κίνησης Πολιτών ήταν και παραμένει η ουσιώδης και εμπεριστατωμένη συνεισφορά στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικών, με γνώμονα την προστασία, την ανάδειξη και τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

 cover4 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1991-1996 Κατεβάστε το έντυπο (pdf – 242Kb)