Τρομοκρατία και παγκόσμια τάξη

Εκδήλωση με στόχο τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου

Συμμετέχοντες:
Κώστας Ζέπος, Πρέσβης ε.τ., μέλος Δ.Σ. της Κίνησης Πολιτών, μέλη και φίλοι της Κίνησης Πολιτών