Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων-Δελτίο 69

Χάρτα Λογοδοσίας – Δελτίο Νο69 (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ)

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σελ 2-4
Καταστατικός Χάρτης Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σελ 4-7
Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με εκπροσώπους ΜΚΟ σελ 8