Υποβολή πρότασης στην Ε.Ε. για πρόγραμμα έκδοσης «Πρακτικού Οδηγού για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ευρώπη»

1/11/2004

Υποβολή πρότασης στην Ε.Ε. για πρόγραμμα έκδοσης «Πρακτικού Οδηγού για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ευρώπη»