Παρουσίαση της έκδοσης: «Τι είναι η Κοινωνία Πολιτών»

12/12/2002

Παρουσίαση της έκδοσης: «Τι είναι η Κοινωνία Πολιτών»

Με το γενικό αυτό τίτλο εκδώσαμε φυλλάδιο που προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε θέματα όπως:

Γιατί είναι απαραίτητη σήμερα η Κοινωνία Πολιτών;

Ποιοι είναι οι πυλώνες μιας σύγχρονης, ανοικτής, δημοκρατικής και ευημερούσας κοινωνίας;

Ποιος ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων;