«Η Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη», σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

1/6/2007

«Η Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη», σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών