Διεθνές συνέδριο: «Ελληνικοί Υδάτινοι Πόροι. Μια ρεαλιστική προσέγγιση»

16/5/2005

Διεθνές συνέδριο: «Ελληνικοί Υδάτινοι Πόροι. Μια ρεαλιστική προσέγγιση»

16 Μαΐου 2005
Η Κ.Π. οργάνωσε διεθνές συνέδριο με θέμα: «Ελληνικοί Υδάτινοι Πόροι: Μια ρεαλιστική προσέγγιση» με στόχο τη συμβολή του ενεργού πολίτη στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής διαχείρισης των υδάτων.