Εκδοση τέυχους: «Τα ελληνικά πανεπιστήμια στην Κοινωνία της γνώσης»

1/9/2004

Εκδοση τέυχους: «Τα ελληνικά πανεπιστήμια στην Κοινωνία της γνώσης»

Η Κίνηση Πολιτών έχει διαθέσει και θα διαθέτει μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της στην ανάδειξη της σημερινής, όχι ευχάριστης, κατάστασης των ελληνικών πανεπιστημίων και στις αιτίες που την έχουν προκαλέσει. Δεν αρκείται όμως μόνο σε αυτό αλλά προχωρά στην κατάθεση προτάσεων- λύσεων που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μια ευρύτερη συναίνεση για την υλοποίησή τους.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Κατεβάστε το έντυπο (pdf – 242Kb)