2 εκδηλώσεις για το μεταναστευτικό…

Οι αριθμοί και μόνο θα αρκούσαν για να καταγράψουν το μέγεθος και την οξύτητα του μεταναστευτικού προβλήματος.

Πολλά είναι τα ερωτήματα και τα δυσεπίλυτα ζητήματα, που δημιουργούνται και ζητούν λύσεις.

Η διαχείριση της όλης κατάστασης είναι εθνικό αλλά βεβαίως και ευρωπαϊκό θέμα. Απαιτεί σύνθετες και πολυεπίπεδες πολιτικές για την άμβλυνση των αντιφάσεων, πολύ περισσότερο για τη διευθέτηση των μεγάλων προβλημάτων, που το φαινόμενο υποθάλπει και αναπαράγει.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσπάθεια επίλυσής τους ο δημόσιος διάλογος σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να αναδυθούν οι συγκλίσεις και να ενισχυθούν οι κοινές πολιτικές.

Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε και η πρωτοβουλία της Κίνησης Πολιτών να οργανώσει δύο ανοικτές συζητήσεις στις 28/1 & 4/2, στις 18:30, στον Πολυχώρο Οι Φίλοι της Μουσικής.