2012: Έτος ενεργού γήρανσης Έκδοση φυλλαδίου με χρήσιμες γνώσεις για τους ηλικιωμένους και τους συγγενείς τους

Με αφορμή το έτος της ενεργού γήρανσης η Κίνηση Πολιτών εξέδωσε φυλλάδιο με το οποίο οι ηλικιωμένοι αλλά και οι συγγενείς τους μπορούν να λάβουν χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή αυτοεξυπηρέτηση αλλά και την προσφορά κατάλληλης βοήθειας αντίστοιχα. Δείτε το φυλλάδιο με τις οδηγίες ενεργού γήρανσης