Παρουσίαση του «Πρακτικού Οδηγού», Πάτρα

20/3/2006

Παρουσίαση του «Πρακτικού Οδηγού», Πάτρα

Εκδήλωση για την παρουσίαση του Πρακτικού Οδηγού πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, στις 20 Μαρτίου 2006, στην αίθουσα της Διακιδείου Σχολής, με ομιλητές τους κ. κ. Ευάγ.Ματσούκη, Δικηγόρο Πατρών, Νικ. Φραγκάκη, Δικηγόρο Αθηνών. Την εισηγητική ομιλία έκανε ο Περικλής Βασιλόπουλος, δημοσιογράφος και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Πολιτών για την Παρέμβαση και με προεδρεύοντα τον κ. Στέφ. Ματθία.