Χάρτα Λογοδοσίας

22/4/2010

Χάρτα Λογοδοσίας

Η πρώτη εφαρμογή ελέγχου στη χώρα μας στα πλαίσια της Χάρτας Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των ΜΚΟ, έγινε για την Κίνηση Πολιτών, η οποία πιστοποιήθηκε επίσημα από την εταιρείαEUROCERT τον περασμένο Μάρτιο.

Δήλωση επαλήθευσης/πιστοποίηση (ελληνικά-αγγλικά)

Εκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή (ελληνικά-αγγλικά)

Όλες οι οργανώσεις που έχουν υπογράψει τη Χάρτα Λογοσοσίας συναντήθηκαν την Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Στη συνάντηση συτή οι αρμόδιοι παρουσίαν τις διαδικασίες εφαρμογής της Χάρτας Λογοδοσίας στις ελληνικές ΜΚΟ.

Την Πέμπτη, 6 Μαίου και τη Δευτέρα 10 Μαίου  οι ενδιαφερόμενες ΜΚΟ συναντήθηκαν για 2η φορά προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρουσίαση των διαδικασιών εφαρμογής της Χάρτας.

Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε ότι συμβάλλουμε στον κοινό στόχο αναβάθμισης δράσης, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας της Κοινωνίας Πολιτών, υπογραμμίζοντας την κοινή μας δέσμευση για βέλτιστη απόδοση, διαφάνεια, κοινωνική ευθύνη και υποχρέωση στους κοινωνικούς μας εταίρους.