Σε συνεργασία με την «Ενωση Πολιτών για την Παρέμβαση» δημόσια συζήτηση: «Η σημασία της αξιολόγησης για την Ανώτατη Εκπαίδευση»

23/3/2005

Σε συνεργασία με την «Ενωση Πολιτών για την Παρέμβαση» δημόσια συζήτηση: «Η σημασία της αξιολόγησης για την Ανώτατη Εκπαίδευση»