Πρώτη Περιοδική Συνάντηση Μέλών

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
26 Μαϊου 2010

Επιθυμία της Κίνησης Πολιτών εδώ και καιρό ήταν να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο περιοδικών συναντήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με τα μέλη της Κίνησης, που θα έδινε την ευκαιρία μιας αμεσότερης. ανταλλαγής σκέψεων, απόψεων και προτάσεων για πιθανές δράσεις.
Έτσι το Δ. Σ. οργάνωσε την πρώτη «περιοδική» συνάντηση στις 26 Μαΐου 2010, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Ο πρόεδρος της Κ.Π. κ .Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος κήρυξε την έναρξη της ειδικής αυτής εκδήλωσης, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τα μέλη της Κίνησης Πολιτών για την ανταπόκρισή τους σε αυτή την πρώτη περιοδική συνάντηση. Πιο συγκεκριμένα είπε :
«Πήραμε την πρωτοβουλία της αποψινής συνάντησης λόγω της πολύ κρίσιμης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Σχεδόν όλοι οι τομείς του δημόσιου βίου δυσλειτουργούν σε επικίνδυνο βαθμό και πρέπει να προετοιμαστούμε για χειρότερα πριν να αρχίσουν η ανόρθωση και η ανάκαμψη.

Έτσι συμπεραίνουμε ότι η Κίνηση Πολιτών, που προσπαθεί σε μόνιμη βάση να συμβάλλει με προτάσεις ρεαλιστικές και αποτελεσματικές στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό θεσμών και αντιλήψεων, είναι ανάγκη να εντείνει τις προσπάθειές της και να επεκτείνει τη δράση της.

Βασική προσπάθεια, ωστόσο, για την επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η προσέλκυση περισσοτέρων ενεργοποιημένων μελών της Κίνησης Πολιτών, όχι τόσο για την οικονομική τους συνδρομή, όσο και για την ουσιαστική συμμετοχή τους στους προβληματισμούς, τις συζητήσεις, τη διατύπωση και προβολή των προτάσεων κτλ. Σας θέλουμε κοντά μας. Η Κίνηση Πολιτών σας έχει ανάγκη.

Στην επιστολή πρόσκλησης που λάβατε για την αποψινή μας συνάντηση, αναφέρουμε τους τομείς στους οποίους είμαστε ήδη ενταγμένοι και τα θέματα στα οποία έχουμε ήδη εμβαθύνει μέχρις ενός σημείου, όπως το περιβάλλον, η Ανώτατη Εκπαίδευση, ο εθελοντισμός, και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια, η Δικαιοσύνη.

Δεν είναι υποχρεωτικό για τα ενεργά μας μέλη να επιλέξουν έναν από αυτούς τους τομείς δράσης για να ενταχθούν σε ομάδα εργασίας της Κίνησης Πολιτών αλλά, σίγουρα, η ένταξη σε ήδη ενεργοποιημένη ομάδα βοηθάει τη γνωριμία και το ξεκίνημα αυτό.

Δίνω τώρα το λόγο στον Πρέσβη ε.τ. κ. Κώστα Ζέπο, μέλος του Δ.Σ. μας, που είχε την αρχική ιδέα αυτής της νέας πρωτοβουλίας και που ανέλαβε να την κατευθύνει και να την συντονίζει.»

Ο κ. Κώστας Ζέπος, αναφέρθηκε στα γενικά χαρακτηριστικά του τρέχοντος προβληματισμού και στην βασική ανάγκη εξέτασης των οικονομικών, κοινωνικών και διαρθρωτικών προβλημάτων κάτω από το πρίσμα του διεθνούς και ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου στο οποίο είναι ενταγμένη η χώρα μας.
«..….Για την αντιμετώπιση των επίκαιρων αυτών προβλημάτων, είπε, είναι ευνόητο ότι λαμβάνονται υπόψη οι σκοποί και οι κανόνες λειτουργίας και παρέμβασης των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., αλλά και του ΔΝΤ, στη διαμόρφωση των οποίων συνήργησε η Ελλάδα, ή μετέχει δι΄ ιδίων κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα σ΄ αυτά. Συνεπώς, η διεθνής στήριξη που έχει συμφωνηθεί δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας «έξωθεν» επέμβασης στα εσωτερικά πράγματα της χώρας και επιβολής οικονομικών ή διαρθρωτικών μέτρων, αλλά έχει τα γνωρίσματα μιας αλληλέγγυας δράσης, που υπαγορεύουν έκτακτες συνθήκες αποτιμώμενες σύμφωνα με κοινά κριτήρια. Η έξοδος από την οικονομική κρίση συνεπώς απαιτεί σε μεγαλύτερο βαθμό ριζικές μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του κράτους, στην εμπέδωση κανόνων που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την δικαιοσύνη Πρόσθεσε σχετικά. ότι δεν αποτελεί σύμπτωση ότι ορισμένες δυσλειτουργίες στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης αποτέλεσαν το αντικείμενο εκτεταμένης εξέτασης στην τελευταία εκδήλωση της Κ.Π. στις 18 Φεβρουαρίου, στην οποία έλαβαν μέρος έξη Έλληνες κορυφαίοι παράγοντες της δικαιοδοτικής λειτουργίας στη χώρα μας και στην Ευρώπη,(βλ. σχετικά το τελευταίο Δελτίο αριθμ. 75 της Κ.Π). Κατέληξε ότι στην ίδια κατηγορία θεμάτων εντάσσεται το διαρκές ενδιαφέρον μας για την εύρυθμη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών»

Τα μέλη που συμμετείχαν επεκτάθηκαν και σε άλλους θεματικούς άξονες, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανά πεδία ενδιαφέροντος ή και δράσης για την Κίνηση Πολιτών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το βασικό θέμα που απασχόλησε την πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών ήταν η διεύρυνση της επικοινωνίας της οργάνωσης. Έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις όπως :
● δημοσιεύσεις άρθρων μελών στον αθηναϊκό και επαρχιακό Τύπο,
● συνεντεύξεις μελών σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς,
● διαδικτυακή ενημέρωση με συναφή επέκταση σε όλη την Ελλάδα,
● δικτύωση ή και συνεργασία με άλλες ΜΚΟ,
● άνοιγμα στην επαρχία.
Σκοπός τέτοιων ενεργειών, όπως τονίστηκε, είναι η εξωστρέφεια της Κίνησης Πολιτών αλλά και η αύξηση των μελών της προκειμένου η φωνή της να αποκτήσει μαζικότητα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγιναν ενδιαφέρουσες προτάσεις που αφορούσαν πιθανές συνεργασίες όπως για τις αστικές μεταφορές, και προτάσεις για τον καθορισμό της συμβολής των πολιτών στην καθημερινή ζωή, όπως η ανακύκλωση και επεξεργασία απορριμμάτων, η χρήση πάνινων σακουλών, η οικονομική χρήση του νερού.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Τονίστηκε η ανάγκη πίεσης προς την πολιτική εξουσία με σκοπό την εξυγίανση της δικαιοδοτικής λειτουργίας στη χώρα μας. Έγινε επίσης πρόταση εισαγωγής του μαθήματος Δικαίου στα Λύκεια.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Πολλά μέλη εστίασαν την προσοχή τους στην ανάγκη διαχωρισμού της δικαιοδοτικής λειτουργίας του Ε.Σ. από την ελεγκτική λειτουργία της σκοπιμότητας και αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών, σύμφωνα με τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Προτάθηκε η Κίνηση Πολιτών να δημιουργήσει 13 περιφερειακές οργανώσεις, στις 13 περιφέρειες που δημιουργούνται με το νέο σχέδιο Καλλικράτης και να ορισθεί από την Κίνηση Πολιτών ένας υπεύθυνος για κάθε περιφέρεια. Να τροφοδοτούνται από την κεντρική Κ.Π. και να γίνεται επανατροφοδότηση από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
(Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από το Δ.Σ. της Κ.Π. η πρόταση θα ζητηθεί να γίνει γραπτή)

Κλείνοντας τη συζήτηση ό πρόεδρος κ. Θ. Παπαλεξόπουλος τόνισε τα εξής:

“Αγαπητοί Φίλοι,
Σας οφείλουμε μια πρώτη διαπίστωση από την αποψινή μας συνάντηση.
Υπήρξε σαφέστατη έλλειψη ….αδιαφορίας!
Ευχαριστούμε λοιπόν για τη ζωηρή συμμετοχή, για τις ιδέες και τις προτάσεις που κατατέθηκαν στη συζήτηση από όλους τους παρόντες. Οι γνώμες και οι ιδέες των μελών μας είναι για το Δ.Σ. πολύτιμες για τη χάραξη των επόμενων ενεργειών μας.

Σαφέστατα όμως η σκέψη που συγκέντρωσε τις πιο πολλές «ψήφους» υπήρξε η Κίνηση Πολιτών να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της επικοινωνίας. Άνοιγμα πιο συστηματικό στην κοινωνία των πολιτών, στις ΜΚΟ, στην επαρχία παντού.
Σκοπός: Να γίνει πιο γνωστή η Κίνηση Πολιτών και να κυκλοφορήσουν ευρύτερα οι θέσεις και οι προτάσεις της.

Πιστεύουμε ότι αυτή η σκέψη μας βρίσκει όλους σύμφωνους, αποτελεί δε ωραία αφετηρία για τη νέα μας εξόρμηση».

. Η συνάντηση αυτή αποτελεί την πρώτη μιας σειράς συζητήσεων που θα ακολουθήσουν, για τις οποίες το Δ.Σ. θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις.