Εκδήλωση, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, για την παρουσίαση του «Πρακτικού Οδηγού»

27/11/2006

Εκδήλωση, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, για την παρουσίαση του «Πρακτικού Οδηγού»

27 Νοεμβρίου 2006
Η Κ.Π. εξέδωσε, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν τόμο 330 περίπου σελίδων με τίτλο «Η Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρώπη- Πρακτικός Οδηγός», στον οποίο παρουσιάζονται και ερμηνεύονται οι διατάξεις των Ευρωπαϊκών αυτών Συμβάσεων. Ειδικότερα στο βιβλίο αυτό περιέχονται τα κείμενα : α) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), με πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και β) του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την «Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επεξηγούνται με τρόπο απλό οι διατάξεις τους. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, σκοπός της έκδοσης είναι να δοθεί στον πολίτη ένας χρήσιμοςΟδηγός για το σπουδαίο αυτό θέμα.

Ο Οδηγός τυπώθηκε σε 3.000 αντίτυπα και παρουσιάστηκε στην Αθήνα, σε δύο δημόσιες εκδηλώσεις, ενώπιον πυκνού ακροατηρίου, στο ΕΒΕΑ και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του ΕΒΕΘ και στην Πάτρα. Τα αντίτυπα του βιβλίου διανεμήθηκαν δωρεάν σε μέλη της Κ.Π. και σε όσους παρέστησαν στις δημόσιες αυτές εκδηλώσεις, καθώς και σε ενδιαφερόμενους φορείς ( Σχολές, Δικαστήρια, Διοικητικές Υπηρεσίες κ.ά.). Επιπλέον έγιναν σχετικές ομιλίες σε ΜΜΕ και δημοσιεύθηκαν ενημερωτικά άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Με την έκδοση αυτή δόθηκε η ευκαιρία σε ένα αρκετά ευρύ κοινό να γνωρίσει καλύτερα τους ευρωπαϊκούς θεσμούς προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στις 27 Νοεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για την παρουσίαση και πάλι του Πρακτικού Οδηγού για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ευρώπη. Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ.Προκόπης Παυλόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ κ.Ελευθέριος Κούρταλης και ο Πρόεδρος της Κ.Π. κ.Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος. Ομιλητές ήσαν οι κύριοι: Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερόθεος Παπαδόπουλος Εκτελών χρέη Διευθυντή της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα και Στέφανος Ματθίας, επίτιμος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.