«Η Ευρώπη και ο ρόλος της Κοινωνίας Πολιτών»

29/3/2007

«Η Ευρώπη και ο ρόλος της Κοινωνίας Πολιτών»

29 Μαρτίου 2007
Στις 29 Μαρτίου 2007, η Κ.Π., σε συνεργασία με τις ΜΚΟ
ΕΛΙΑΜΕΠ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, Ευρωπαϊκή Έκφαση, Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη,
PRAKSIS, και WWF οργάνωσαν εκδήλωση με κεντρική ομιλήτρια την Κα Margot Wallstrom και θέμα:

«Η Ευρώπη και ο ρόλος της κοινωνίας πολιτών»

Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία σε συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, Ευρωπαϊκή Εκφραση, Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και τηνΑειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), PRAKSIS και WWF Ελλάς οργάνωσαν εκδήλωση με θέμα: «Η Ευρώπη και ο ρόλος της κοινωνίας πολιτών» την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2007 στην Αίγλη Ζαππείου. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, είχε κεντρική ομιλήτρια την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΚαMargot Wallstrom.

Πλήρες κείμενο της εισαγωγικής ομιλίας του κ. Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου, Προέδρου της Κίνησης Πολιτών, της ομιλίας της κ. Wallstrom, και των ερωτήσεων και απαντήσεων που ακολούθησαν

Δελτίο Τύπου

Από αριστερά: Δημήτρης Καραβέλλας WWF Ελλάς, Μιχάλης Σκούλλος MIO-ESCDE, Margot Wallstrom Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Θόδωρος Παπαλεξόπουλος Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία, Ηλίας Πέππας PRAKSIS