Παρουσίαση του «Πρακτικού Οδηγού», Θεσσαλονίκη

6/2/2006

Παρουσίαση του «Πρακτικού Οδηγού», Θεσσαλονίκη

6 Φεβρουαρίου 2006
Εκδήλωση για την παρουσίαση του Πρακτικού Οδηγού οργανώσε η Κ.Π. στη Θεσσαλονίκη, στις 6 Φεβρουαρίου 2006, στην αίθουσα του ΕΒΕΘ, ενώπιον πυκνού ακροατηρίου. Ομιλητές ήταν οι κύριοι Ιωάν.Μανωλεδάκης, ομότ.Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κων.Χρυσόγονος, Καθηγητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο, Π. Περράκη – Νάσκου, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Λ.Κ. Σταυρίτη, Δικηγόρος Αθηνών. Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Στέφ. Ματθίας. Ακολούθησε συζήτηση και διανομή στους ακροατές του Οδηγού.