Παρουσίαση του «Πρακτικού Οδηγού», Αθήνα

6/4/2006

Παρουσίαση του «Πρακτικού Οδηγού», Αθήνα

6 Απριλίου 2006
Η τέταρτη εκδήλωση έλαβε χώρα στην Αθήνα την 6η Απριλίου 2006, με ομιλητές τους Γιώργο Παπαδημητρίου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργο Σωτηρέλη, Καθηγητή Πανεπιστμίου Αθηνών και Στέφανο Ματθία, επίτιμο Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Στην τελευταία αυτή εκδήλωση το ρόλο του συντονιστή είχε ο Παναγιώτης Γιαταγαντζίδης, Δικηγόρος Αθηνών, ο οποίος και προέταξε μια γενική εισαγωγή.

Ακόμη μία εκδήλωση βασισμένη στην έκδοση του Πρακτικού Οδηγού για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και έγινε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Κέντρου.