Οι Δράσεις μας

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

Όπως φαίνεται και από τη δομή του απολογισμού της, η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία δραστηριοποιείται σε ένα εύρος τομέων γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Έμφαση δίνει κάθε χρόνο στα ζητήματα που επιτάσσει η επικαιρότητα, επιδιώκοντας όμως να διατηρεί μακρόπνοη και σταθερή παρουσία σε όλα τα πεδία ενασχόλησής της.

Αναλυτικότερα, οι άξονες δραστηριοποίησης της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία είναι :

1. Κοινωνία πολιτών και Εθελοντισμός: συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο.

2. Περιβάλλον: προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη.

3. Δημόσια Διοίκηση και Δημοκρατική διακυβέρνηση: εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και του δημοκρατικού πολιτεύματος.

4. Δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα: αναβάθμιση της απονομής δικαιοσύνης, σεβασμός και αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε ατόμου που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.

5. Ανώτατη εκπαίδευση: θεσμική αναβάθμιση, οργανωτική βελτίωση και προαγωγή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τα οποία αποφοιτά η νέα γενιά που είναι το μέλλον της χώρας μας.

6. Ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις:προαγωγή των σχέσεων της Ελλάδας με τους Ευρωπαίους εταίρους αλλά και με όλα τα κράτη, με έμφαση στα καίρια ζητήματα της εθνικής εξωτερικής πολιτικής.

7. Νησίδες Ποιότητας: από το 2001 μέχρι και σήμερα, μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία είναι η διοργάνωση ΠανελλαδικούΔιαγωνισμού με τίτλο «Νησίδες Ποιότητας», που στοχεύει στην ενθάρρυνση του εθελοντισμού προβάλλοντας αξιόλογα παραδείγματα προς μίμηση.

Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της μέχρι σήμερα, η ΚίνησηΠολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία εκδίδει και αποστέλλει στα μέλη και σε φίλους ενημερωτικά δελτία όπου παρουσιάζονται οι δράσεις της ενώ, παράλληλα,ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ των φίλων και των μελών της.