Ελλάδα:Μεταρρυθμίσεις με το βλέμμα στο μέλλον

104435_3012014energiakodilimma

Το ενεργειακό δίλημμα της χώρας-
Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό
30/1/2014

Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 19.00, πραγματοποιήθηκε η τρίτη εκδήλωση του τρίτου κύκλου δημοσίων συζητήσεων υπό τον γενικό τίτλο «Μεταρρυθμίσεις με το βλέμμα στο μέλλον» που οργανώνουν η Kantor, το ΕΛΙΑΜΕΠ , το ΙΟΒΕ, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, στο πλαίσιο του προγράμματος του Megaron Plus με θέμα : «Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας – Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό».

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι: Μίλτος Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, Ραφαήλ Μωυσής, Αντιπρόεδρος του ΙΟΒΕ, Δημήτρης Παπακανέλλου, Διευθυντής της Kantor, Αλέξης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ECCO International, USA και Σοφία Σταματάκη, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. και Πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Τη συζήτηση συντόνισε ο Κωνσταντίνος Καστρινάκης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kantor.

Ο κ. Παπακανέλλου αναφέρθηκε στις 4 βασικές διαστάσεις / στόχους του τομέα ενέργειας – ασφάλεια τροφοδοσίας, ανταγωνιστικότητα χώρας, ανταγωνιστικότητα τομέα και περιβάλλον – καθώς και στις 4 βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών: τη σταθερότητα του συστήματος και τη διαθεσιμότητα πόρων, την εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας, την πρόσβαση σε ξένες αγορές, την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος. Οι βασικές αυτές προϋποθέσεις δεν ικανοποιούνται σήμερα σε σημαντικό βαθμό. Οι τιμές ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές είναι υψηλές, οι περιορισμένες διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη περιφερειακού εμπορίου, οι ελλείψεις ενεργειακών δικτύων εντός της Ελλάδος και η υψηλή συγκέντρωση προμήθειας αερίου επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού , ενώ ο ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας παραμένει πολύ περιορισμένος. Για να επιτύχουμε την υπέρβαση αυτών των προβλημάτων μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρέπει να απαντηθούν πειστικά μια σειρά από κεντρικά ερωτήματα / διλήμματα που αφορούν σε 3 βασικές περιοχές – στο βέλτιστο ενεργειακό μίγμα της χώρας, στην αναγκαιότητα και τον τύπο των απαραίτητων υποδομών και στο ρυθμιστικό / νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.

Ο κ. Ασλάνογλου παρουσίασε τις υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από το τρίτο ενεργειακό πακέτο της ΕΕ, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας θα πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ασφάλειας εφοδιασμού. Επισήμανε ότι είναι απαραίτητη η ηλεκτρική διασύνδεση των νήσων, η βελτίωση της αγοράς αερίου και των όρων προμήθειάς του, η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου είσπραξης των λογαριασμών, η μείωση της φορολογίας, σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο καθώς και η διαμόρφωση νέων συνθηκών της αγοράς ΑΠΕ, οι οποίες πρέπει να αναπτύσσονται με όρους ανταγωνισμού.

Ο κ. Παπαλεξόπουλος εστίασε στις αλλαγές που απαιτούνται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πρότεινε τη δημιουργία εικονικών σταθμών παραγωγής για την δημοπράτηση μέρους της παραγωγής της ΔΕΗ. Αναφέρθηκε στην ανάγκη για μείωση των επιδοτούμενων τιμολογίων για τις ΑΠΕ και την αντικατάστασή τους με κίνητρα προς την αγορά, ενώ ανέδειξε την εμπορία πράσινων πιστοποιητικών ως σημαντική εναλλακτική έναντι της φυσικής μεταφοράς ενέργειας από ΑΠΕ. Τέλος, ανέφερε το net metering ως ένα ρυθμιστικό εργαλείο για την ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας.

Η κα Σταματάκη αναφέρθηκε στις δραστηριότητες αναζήτησης υδρογονανθράκων στην χώρα. Παρουσίασε τις θετικές προοπτικές της χώρας και επεσήμανε ότι απαιτείται εντατική και συνεχής έρευνα και όχι επανάληψη των αστοχιών του παρελθόντος, όπως κατά την περίοδο αδράνειας 1996 – 2011. Τόνισε ότι η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, με την πιστοποίηση ενός κοιτάσματος και την ανάπτυξη του πεδίου να απαιτεί 7-10 χρόνια, όμως η επίτευξη θετικού αποτελέσματος θα βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο, και θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία.

Ο κ. Μωυσής παρουσίασε την δυνατότητα συμβολής του τομέα της ενέργειας στην επίτευξη ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την Ελλάδα, το οποίο χαρακτηρίζεται από εξωστρεφή προσανατολισμό και έμφαση στο «Τρίγωνο Γνώσης» (παιδεία, έρευνα, καινοτομία). Οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε είναι ότι οι στόχοι που θα τεθούν για τον τομέα της ενέργειας πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, ώστε να μην τεθεί θέμα αξιοπιστίας της χώρας, θα πρέπει να ασκηθεί κριτική στην εφαρμοζόμενη πολιτική για την ηλεκτροπαραγωγή, ενώ για να παράγουν οι ΑΠΕ εξαγώγιμο προϊόν θα πρέπει όχι μόνο να βασιστούμε στο δυναμικό ανανεώσιμων της χώρας αλλά και να ενισχύσουμε την έρευνα και καινοτομία στον τομέα.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας συνόψισε, ο κ. Κωνσταντίνος Καστρινάκης τονίζοντας την ανάγκη διατύπωσης μιας συνεκτικής, αποτελεσματικής αλλά και ρεαλιστικής ενεργειακής στρατηγικής για την χώρα η οποία θα επιτρέψει στον τομέα της ενέργειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και προσελκύοντας επενδύσεις. Υπάρχει ανάγκη προσδιορισμού του βέλτιστου ενεργειακού μίγματος, λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη αξιοποίηση των εγχώριων πόρων, με έμφαση το ανανεώσιμο δυναμικό, παράλληλα με το κόστος και τους περιβαλλοντολογικούς περιορισμούς. Είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε τις υποχρεώσεις της χώρας προς την ΕΕ, επιβεβαιώνοντας ότι οι αλλαγές θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα όχι μόνο του τομέα αλλά και της χώρας. Παρά την μεγάλη σημασία του εντοπισμού και της αξιοποίησης των πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, δεν μπορούμε βραχυπρόθεσμα να αρκεστούμε σε αυτή την προοπτική. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό υλοποίησης ενεργειακών υποδομών, εσωτερικών δικτύων αλλά και διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες, που θα ενισχύσουν την ασφάλεια τροφοδοσίας και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη εμπορίου ενέργειας.

Εντούτοις, εφόσον η χώρα εκμεταλλευτεί και συμμετάσχει ενεργά στις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενοποίηση των δικτύων, μπορεί να εξοικονομηθεί 0,5-1 δισ. €, χωρίς επενδύσεις σε δίκτυα ή αποθήκευση ενέργειας.

Δείτε την παρουσίαση του Κυρίου Παπακανέλλου πατώντας εδώ

Δείτε την παρουσίαση του Κυρίου Μίλτου Ασλάνογλου πατώντας εδώ

Δείτε την παρουσίαση του Κυρίου Παπαλεξόπουλου πατώντας εδώ

Δείτε την παρουσίαση της Κυρίας Σταματάκη πατώντας εδώ

Δείτε την παρουσίαση του Κυρίου Μωυσή πατώντας εδώ


141913_eikona12122013exoterikipolitiki

Διλήμματα, προκλήσεις και ευκαιρίες
για την ελληνική εξωτερική πολιτική
12/12/2013

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19.00, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εκδήλωση του τρίτου κύκλου δημοσίων συζητήσεων υπό τον γενικό τίτλο «Μεταρρυθμίσεις με το βλέμμα στο μέλλον» που οργανώνουν το ΕΛΙΑΜΕΠ , το ΙΟΒΕ, η Kantor, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, στο πλαίσιο του προγράμματος του Megaron Plus με θέμα : «Διλήμματα, προκλήσεις και ευκαιρίες για την ελληνική εξωτερική πολιτική».

Ο Λουκάς Τσούκαλης τόνισε ότι η γεωγραφική θέση της χώρας προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα, ενέχει όμως πολλούς κινδύνους. Η χώρα πιστώνεται με μεγάλες διπλωματικές επιτυχίες στην περίοδο της Μεταπολίτευσης που συχνά δεν είχαν συνέχεια λόγω αδύναμων δομών και εσωστρέφειας του πολιτικού κόσμου και της δημόσιας διοίκησης, με εξαιρέσεις προφανώς. Οσο η οικονομία μας παραμένει αδύναμη και ευάλωτη, τα διαπραγματευτικά μας περιθώρια θα είναι στενά. Επίσης, τα ανοικτά μέτωπα έχουν κόστος, η αναβολή των δύσκολων αποφάσεων και συμβιβασμών (κακιά λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο) δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος στην εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα μάλιστα αν ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ ημών. Τέλος, η Ευρώπη αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα, δεν αποκλείει όμως προνομιακές σχέσεις με χώρες εκτός της ΕΕ. Το αντίθετο μάλιστα. Εχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ να επενδύσουμε σε ανθρώπους και γνώση στις ανερχόμενες δυνάμεις, όπως η Κίνα.

Ο Θάνος Ντόκος αναφέρθηκε στην ανάγκη θεσμικών αλλαγών και ιδιαίτερα στη δημιουργία ενός οργάνου στρατηγικού σχεδιασμού, ολιγάριθμου και απολύτως αξιοκρατικά στελεχωμένου, που θα αναλάβει την ετοιμασία ενός «οδικού χάρτη» για το μέλλον της χώρας. Τόνισε επίσης ότι πέραν του κεντρικού ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η ανάπτυξη μιας επωφελούς σχέσης με άλλες σημαντικές δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα- τις οποίες θα πρέπει να τις δούμε ως συμπληρωματικές και όχι ως εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές. Υπογράμμισε την ανάγκη κατανόησης των εσωτερικών εξελίξεων και εξωτερικών επιδιώξεων της Τουρκίας και διατήρησης της ισορροπίας δυνάμεων μέσω τομών στην αμυντική πολιτική. Η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες, ενώ στα Βαλκάνια θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμη μια πιο σφαιρική θεώρηση του αλβανικού παράγοντα. Τέλος, στη σημερινή ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία χρειάζεται «αντισυμβατικός» τρόπος σκέψης, έξυπνη χρήση ισχύος, να μην θεωρούμαστε «απολύτως δεδομένοι» (αλλά βέβαια ούτε και εντελώς απρόβλεπτοι) σε όλα τα ζητήματα και να έχουμε επεξεργαστεί πιθανά ανταλλάγματα για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Σύμφωνα με το Γιώργο Παγουλάτο, η δυνατότητά μας να έχουμε επιρροή στην εξωτερική πολιτική, να υπερασπιζόμαστε αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα στην ΕΕ, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το να διορθώσουμε την οικονομία και το κράτος μας στο εσωτερικό. Όσο το κράτος μας αδυνατεί να μαζέψει τη φοροδιαφυγή και να επιβάλει το νόμο, όσο οι επενδυτές συναντούν απέναντί τους ένα δυσλειτουργικό και διεφθαρμένο κράτος, όσο η οικονομία μας αποτυγχάνει να περάσει σε μια βιώσιμη εξωστρεφή ανάπτυξη, τότε η χώρα μας θα έχει μειωμένες δυνατότητες αξιοπιστίας και επιρροής στο εξωτερικό. Τόνισε ότι χρειάζεται αποφασιστική πορεία προς την Οικονομική ενοποίηση της Ευρωζώνης, ώστε να λειτουργεί όσο τον δυνατόν σαν μια ενιαία οικονομία και ότι η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει ως μια χώρα του Νότου, μια νέα Μεγάλη Διαπραγμάτευση, ένα νέο Grand Bargain για την Ευρώπη, που θα καταστήσει το ευρώ βιώσιμο για τις επόμενες γενιές. Τέλος, σημείωσε ότι αν επικρατήσει η τάση διάλυσης της ΕΕ και του Ευρώ , η Ελλάδα θα βρεθεί μόνη και αποδυναμωμένη, σε μια επικίνδυνη γειτονιά.

Ο Παύλος Αποστολίδης τόνισε ότι η ελληνική προεδρία αποτελεί μια ευκαιρία ανασύνταξης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην κατεύθυνση της επιδίωξης κοινών στόχων και την αναζήτηση συγκλίσεων μεταξύ κρατών-μελών, καθώς και την ενίσχυση του κύρους της χώρας. Είναι προφανές το ελληνικό συμφέρον υπέρ προόδου διαδικασίας εμβάθυνσης της Ευρώπης, αν και υπάρχουν και αντίθετες τάσεις. Αναφέρθηκε και εκείνος σε παθογένειες και ιδιαιτερότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με την αποκλειστική έμφαση στα εθνικά θέματα και το περιορισμένο ενδιαφέρον για ευρύτερα διεθνή θέματα. Η μετανάστευση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάδα (και την Ευρώπη) και θα πρέπει να μειωθεί το βάρος σε χώρες πρώτης εισδοχής και να διεκδικήσουμε μεγαλύτερα κοινοτικά κονδύλια, σε συνδυασμό με λειτουργία διαδικασιών παροχής ασύλου.

Όλη η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμη στο www.blod.gr του Ιδρύματος Μποδοσάκη πατώντας εδώ


151606_2013politikosistima

Πολιτικό Σύστημα και
Συνταγματική Αναθεώρηση
21/11/2013

Την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ανοικτή συζήτηση με θέμα : «Πολιτικό Σύστημα και Συνταγματική Αναθεώρηση», που διοργάνωσαν η Κίνηση Πολιτών, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ και η Kantor, στο πλαίσιο του προγράμματος του Megaron Plus.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κύριοι: Γεώργιος Δελλής, Καθηγητής Νομικής Παν/μίου Αθηνών, Ανδρέας Δρυμιώτης, Πολιτικός Μηχανικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ηλίας Νικολακόπουλος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παν/μίου Αθηνών και Φίλιππος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη συζήτηση συντόνισε και συνόψισε ο ε.τ. Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, πρ.Πρωθυπουργός και Αντιπρόεδρος της Κίνησης Πολιτών, κ.Παναγιώτης Πικραμμένος.

Ο κ. Δελλής στην ομιλία του για τον ρόλο των Κομμάτων στο Πολιτικό Σύστημα, ισχυρίστηκε ότι αυτά υπερέβησαν τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ κοινωνίας και κράτους για να διεκδικήσουν ευθεία άσκηση της κρατικής εξουσίας, υποκαθιστώντας ή αλλοιώνοντας τα πολιτειακά όργανα. Στην ακραία δε εφαρμογή του το κομματικό φαινόμενο για προφανείς λόγους εδραίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, μεταλλάσει το δικομματισμό σε καρτελ περισσοτέρων κομμάτων. Προτείνει να ενισχυθούν οι συνταγματικές προϋποθέσεις για την οργάνωση και λειτουργία τους καθώς και ο έλεγχος για την τήρηση αυτών των προϋποθέσεων.

Ο κ. Δρυμιώτης παρουσίασε την παθογένεια του Πολιτικού Συστήματος όπου κατά κύριο λόγο αυτό ενδιαφέρεται να μεγαλώσει το Δημόσιο προκειμένου να έχει τη δυνατότητα προσλήψεων σε αυτό, εξυπηρετώντας την πελατεία του που είναι και οι ψηφοφόροι του. Θεωρεί δε ότι η γενεσιουργός αιτία του πελατειακού συστήματος είναι ο σταυρός προτίμησης ενώ παράλληλα ο έτερος πυλώνας του πελατειακού κράτους είναι η υπουργοποίηση των βουλευτών.

Ο κ. Νικολακόπουλος στην ομιλία του επισήμανε ότι ο εκλογικός νόμος που ψηφίστηκε το 2004 και η παραλλαγή του που ισχύει σήμερα είχαν σχεδιαστεί με βάση το σταθερό επί τρείς δεκαετίες δικομματικό σύστημα στην Ελλάδα. Οι διπλές όμως εκλογές του 2012 ανέδειξαν τη δυσλειτουργικότητά του και την πολλαπλά διαπιστωμένη ακαταλληλότητά του σε συνθήκες πολυκομματισμού. Οποιαδήποτε όμως απόπειρα άμεσης εκλογικής μεταρρύθμισης οφείλει να αντιμετωπίσει κρίσιμα πραγματικά και πολιτικά εμπόδια αλλά και να λάβει υπόψη το μεταβατικό χαρακτήρα του σημερινού κομματικού συστήματος. Ορισμένα σημεία που πρέπει να περιλάβει μία πρωτοβουλία μεταρρύθμισης είναι μία ισχυρή δόση αναλογικής, περιορισμό του μεγέθους των εκλογικών περιφερειών, έλεγχο εκλογικών δαπανών και περιορισμό της σημασίας του σταυρού προτίμησης.

Τέλος ο κ. Σπυρόπουλος παρατήρησε πως ενώ το Σύνταγμα θεσμοθετεί Βουλή με τετραετή διάρκεια, στην πολιτική πράξη τούτο συνιστά την εξαίρεση και η τετραετής θητεία της Βουλής δεν εξαντλείται. Σύμφωνα λοιπόν με την επιταγή του Συντάγματος, οι εκλογές πρέπει να γίνονται μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Στη συνέχεια ανέλυσε τον τρόπο που αυτό μπορεί να γίνει εφικτό. Ως προς την ελέγχουσα δικαιοσύνη τόνισε ότι, σε ένα τόσο μικρό κράτος όπως η Ελλάδα δεν χρειάζονται τόσα ανώτατα δικαστήρια, επτά στον αριθμό και έθεσε το ερώτημα μήπως θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε το σύστημα της ενιαίας δικαιοδοσίας με πρώτο και δεύτερο δικαιοδοτικό βαθμό, χωρίς διάκριση του είδους της διαφοράς σε αστική, ποινική και διοικητική δικαιοσύνη.

Ως γενικό συμπέρασμα, ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος κατέληξε στην κοινή διαπίστωση ότι η λειτουργία του πολιτικού συστήματος στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας και πολλές φορές κατά παράβαση του πνεύματος του Συντάγματος, έχει συμβάλει σε μέγιστο βαθμό στη δημιουργία της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής κρίσεως που βιώνουμε, καθώς και στη δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων και αδικιών.

Ειδικότερα, έγινε λόγος από τους ομιλητές για συγκεκριμένες δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις, προτάθηκαν δε συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπισθούν αυτά τα φαινόμενα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.

Είπε επίσης, ότι ήρθε η ώρα να ανοίξει ο διάλογος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο διάλογος όμως αυτός δεν μπορεί κατά τη γνώμη του να γίνει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, αποκλειστικά στα πλαίσια της Βουλής, γιατί αυτό θα είχε ως πιθανότερο αποτέλεσμα την αναπαραγωγή –έστω και βελτιωμένη- των προτύπων που κρίνονται.

Σε αυτήν την περίοδο της πρωτόγνωρης κρίσης που βιώνουμε ο διάλογος πρέπει να είναι ευρύτατος με τη συμμετοχή όσων περισσότερων κοινωνικών φορέων είναι εφικτό. Ζούμε στην εποχή που η κοινωνία και ιδίως η νεολαία αναθεωρεί πολλές από τις αξίες και τις απόψεις της και πιστεύει ότι δεν μπορεί πλέον να δεχτεί λύσεις «αφ΄υψηλού». Προτού λοιπόν αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα είναι απαραίτητο να καταγράψουμε τις νέες κοινωνικές ανησυχίες και απόψεις. Αυτό, διότι η αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει πρωτίστως να στοχεύει στην κατάθεση νέων πολιτικών ιδεών και στην επίτευξη ευρύτατης κοινωνικής συναίνεσης. Τόνισε δε ότι κύριο λόγο σε αυτό μπορεί να παίξει η νέα γενιά που έχει γαλουχηθεί στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, των τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και των οικονομικών στερήσεων.

Κλείνοντας ο κ.Πικραμμένος είπε: «ας ξεφύγουμε λοιπόν από τα στερεότυπα και ας ανοίξουμε τον δρόμο για νέες ιδέες. Ας αλλάξουμε επιτέλους νοοτροπία!».

Δείτε την ομιλία του Κυρίου Δελλή εδώ
Δείτε την ομιλία του Κυρίου Δρυμιώτη εδώ
Δείτε την ομιλία του Κυρίου Νικολακόπουλου εδώ
Δείτε την ομιλία του Κυρίου Σπυρόπουλου εδώ

Όλη η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμη στο www.blod.gr


134609_fotodikaiosini

Γιατί δυσλειτουργεί η Δικαιοσύνη;
Μέγαρο Μουσικής
16/5/2013

Την Πέμπτη 16 Απριλίου 2013, πραγματοποιήθηκε η 8η κατά σειρά συζήτηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα, «Γιατί δυσλειτουργεί η δικαιοσύνη;», του κύκλου υπό τον γενικό τίτλο: «Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις, Ρήξεις, Τομές». Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Κίνηση Πολιτών, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, το ΙΟΒΕ, το ΕΛΙΑΜΕΠ και η Kantor, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Megaron Plus.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κύριοι: Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ., πρ. Πρωθυπουργός, Βασίλειος Σκουρής, Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεόδωρος Φορτσάκης, Πρόεδρος Νομικής Σχολής Αθηνών και Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Νίκος Φραγκάκης, Δικηγόρος, Πρόεδρος ΕΚΕΜΕ και Αντιπρόεδρος της Κίνησης Πολιτών.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου
Δείτε την εισήγηση του κ. Παναγιώτη Πικραμμένου πατώντας εδώ
Δείτε την εισήγηση του κ. Βασίλη Σκουρή πατώντας εδώ
Δείτε την εισήγηση του κ. Θεόδωρου Φορτσάκη πατώντας εδώ και την παρουσίασή του εδώ
Δείτε την εισήγηση του κ. Χριστόφορου Αργυρόπουλου πατώντας εδώ

Δείτε την παρέμβαση του κ. Χρίστου Γεραρή, επ. Προέδρου ΣτΕ πατώντας εδώ

Όλες οι ομιλίες του κύκλου Μεταρρυθμίσεις-Ρήξεις- Τομές είναι διθέσιμες από την ιστοσελίδα www.blod.gr του Ιδρύματος Μποδοσάκη


154804_1142013antagonistikotita

Ανταγωνιστικότητα και Εξωστρέφεια:
Προυποθέσεις για την Οικονομική Ανάπτυξη
11/4/2013

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013, πραγματοποιήθηκε η 7η κατά σειρά συζήτηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα, «Ανταγωνιστικότητα και Εξωστρέφεια: Προϋποθέσεις για την Οικονομική Ανάπτυξη», του κύκλου υπό τον γενικό τίτλο: «Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις, Ρήξεις, Τομές». Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Κίνηση Πολιτών, το ΙΟΒΕ, το ΕΛΙΑΜΕΠ, η Kantor και η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Megaron Plus.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κκ: Γιάννης Δραγασάκης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της CHIPITA S.A. και Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Martin Knapp, Συντονιστής του «έργου Ευρωζώνη» της Ένωσης Γερμανικών Επιμελητηρίων Βιομηχανίας και Εμπορίου (DIHK) και τ. Γενικός Διευθυντής του ΕλληνοΓερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, και Μιχαήλ Μασουράκης, Διευθυντής Οικονομικών Μελετών του Ομίλου της Alpha Bank. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Νίκος Βέττας, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ

Δείτε την παρουσίαση του κ. Βέττα

Δείτε την παρουσίαση του κ. Θεοδωρόπουλου

Η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο www.blod.gr από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη


150838_butterfly

Πώς θα ανακτήσουμε
τη χαμένη αξιοπιστία της χώρας;
21/3/2013

Την Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η 6η κατά σειρά δημόσια συζήτηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα «Πώς θα ανακτήσουμε τη χαμένη αξιοπιστία της χώρας;» του κύκλου υπό τον γενικό τίτλο «Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις, Ρήξεις, Τομές», που διοργάνωσαν το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Kantor, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, στο πλαίσιο του προγράμματος του ε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος Megaron Plus. Στη συζήτηση συμμετείχαν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Υπουργός και πρώην Επίτροπος, Ιωάννης-Αλέξιος Ζέπος, πρέσβης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Πέτρος Μάρκαρης, Συγγραφέας, και Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ . Τη συζήτηση συντόνισε και συνόψισε ο κ. Πάσχος Μανδραβέλης, Αρθρογράφος της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δείτε εδώ την ομιλία της κας Διαμαντοπούλου
Δείτε εδώ την ομιλία του κ. Τσούκαλη

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη


112349_2122013dioikitikimetarritmisi

Χωρίς ριζική διοικητική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη
21/2/2013

Την Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η 5η κατά σειρά δημόσια συζήτηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα «Χωρίς ριζική διοικητική μεταρρύθμιση, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη» του κύκλου υπό τον γενικό τίτλο «Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις, Ρήξεις, Τομές», που διοργάνωσαν η Kantor, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος Megaron Plus. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κκ: Νικηφόρος Διαμαντούρος, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χάρης Θεοχάρης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων, Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, και Χαρίδημος Τσούκας, Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick. Τη συζήτηση συντόνισε και συνόψισε ο Χαράλαμπος Ντόλκας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Δείτε τις παρουσιάσεις των ομιλητών:
Νικηφόρου Διαμαντούρου, Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιάννη Μπουτάρη, Δήμαρχου Θεσσαλονίκης
Χάρη Θεοχάρη, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ΧαρίδημουΤσούκα, Καθηγητή στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Η όλη εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο από τηνιστοσελίδα www.blod.gr του ιδρύματος Μποδοσάκη


122106_esy

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να αλλάξει, όχι να καταργηθεί
17/1/2013

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε δημόσια συζήτηση με θέμα: «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να αλλάξει, όχι να καταργηθεί» που διοργάνωσαν το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Kantor, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σε συνεργασία με το Megaron Plus. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι : Στέφανος Γερουλάνος, Καθηγητής Χειρουργικής & τ.Ιστορίας Ιατρικής και Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών, Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Δ/νων Σύμβουλος της GENESIS Pharma, Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics, Κυριάκος Σουλιώτης, επ.Καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ο Ιωάννης Μπολέτης, Διευθυντής Τμήματος Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης & Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α « Λαϊκό». Τη συζήτηση συντόνισε και συνόψισε ο Καθηγητής Ηλίας Λαμπίρης, Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αττικόν.

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις των ομιλητών:
Στέφανου Γερουλάνου, Καθηγητή Χειρουργικής & τ.Ιστορίας Ιατρικής
Κωνσταντίνου Ευριπίδη, Δ/ντα Συμβούλου της GENESIS Pharma
Ηλία Μόσιαλου, Καθηγητή Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics
Κυριάκου Σουλιώτη, επ.Καθηγητή Πολιτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ιωάννη Μπολέτη, Διευθυντή Τμήματος Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης & Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α « Λαϊκό».

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Η όλη εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο από τηνιστοσελίδα www.blod.gr του ιδρύματος Μποδοσάκη


115956_eikonabiblio

Για ένα νέο ελληνικό πανεπιστήμιο
13/12/2012

Την Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012, έγινε μια δημόσια συζήτηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα «Για ένα νέο ελληνικό πανεπιστήμιο» που διοργάνωσαν το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Κantor, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, σε συνεργασία με το Megaron Plus. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι πανεπιστημιακοί: Στάθης Καλύβας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Yale, Βάσω Κιντή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βασίλης Παπάζογλου, Καθηγητής Ναυπηγικής, Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τ. Ειδικός Γραμματέας, Υπουργείο Παιδείας και Ευριπίδης Στεφάνου, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Χημείας. Τη συζήτηση συντόνισε και συνόψισε ο Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και μέλος της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για τον Εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Οι ομιλητές συμφώνησαν μεταξύ τους στις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αυτονομία, η αξιολόγηση, η λογοδοσία και η εξωστρέφεια με στόχο την αριστεία. Μερικοί εστιάζουν στις απαραίτητες αλλαγές που μπορούν και πρέπει να γίνουν στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, πολλές από τις οποίες δρομολογήθηκαν με τη Μεταρρύθμιση του 2011. Άλλοι μιλούν για πιο ριζοσπαστικές τομές εκτός του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Αλλάζουμε από μέσα ή δημιουργούμε κάτι καινούριο και καινοτόμο;

Μπορείτε να βρείτε τις παρουσίασεις:
-του Καθηγητή του Yale Στάθη Καλύβα
-της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών Βάσως Κιντή
-του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Μουτσόπουλου
-του Καθηγητή του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και τ. Ειδικού Γραμματέα, Βασίλη Παπάζογλου
-του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ευριπίδη Στεφάνου

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμη στο www.blod.gr


125645_forologia

Το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Kantor, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια- Ελλάς, σε συνεργασία με το Megaron Plus συνεχίζει και φέτος τη πετυχήμενη σειρά ανοιχτών συζητήσεων με τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις- Ρήξεις- Τομές»

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, την Πέμπτη 8/11/2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εκδήλωση αυτού του κύκλου, με τίτλο:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΜΕΤΡΑ Η΄ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ;

Με ομιλητές τους:
Χάρη Κυριαζή, Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ (δείτε σηνημμένη ομιλία)
Βασίλη Ράπανο, Καθηγητή Παν/ου Αθηνών (δείτε συνημμένη ομιλία)
Γιώργο Σταθάκη, Καθηγητή Παν/ου Κρήτης και Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ (συνημμένη ομιλία)
Δημήτρη Σταματόπουλο, τ. Γεν Δ/ντη Φορολογίας Υπ. Οικονομικών (συνημμένη ομιλία)
Τη συζήτηση θα συντονίσει η Ανδρονίκη Μπούμη, σύμβουλος Διοίκησης Eurobank

Το Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης μπορείτε να το δείτε εδώ

Η όλη εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο από τηνιστοσελίδα www.blod.gr του ιδρύματος Μποδοσάκη


131359_aithousa

Το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Kantor, η Διεθνής Διαφένεια Ελλάς και η Κίνηση Πολιτών, σε συνεργασία με το Megaron Plus, οργάνωσαν ανοιχτή συζήτηση με θέμα:

Για ένα οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα

Με ομιλητές τον Οικονομολόγο και τ. Πρόεδρο του ΟΤΕ Παναγή Βουρλούμη
τον Αναπλ. Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τ. Διοικητή του ΙΚΑ Μιλτιάδη Νεκτάριο
τον Διοιηκητή του ΙΚΑ Ροβέρτο Σπυρόπουλο
και τον Επικ. Καθηγητή στο Πανεπ. Πειραιώς Πλάτωνα Τήνιο
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kantor Κώστας Καστρινάκης
΄
Δείτε επίσης και το Δελτίο Τύπου

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19:00 στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος», Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη στην Αθήνα

Δείτε συνημμένη πρόσκληση


Το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Κantor, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς πραγματοποίησαν ανοιχτή συζήτηση με θέμα:
«Για ένα Αποτελεσματικο Κράτος»
Δείτε συνημμένη πρόσκληση

121833_fotoaptelesamtikokratos

Με ομιλητές τον Υπουργό Εσωτερικών Τάσο Γιαννίτση
την Πρέσβειρα της Αυστραλίας στην Ελλάδα Jenny Bloomfield (συνημμένη ομιλία)
τον Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Παναγιώτη Καρκατσούλη (συνημμένη ομιλία, συνημμένη παρουσίαση)
την Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της Ε.Ε. στην Ελλάδα Ζωρζέτα Λάλη
και την Συνήγορο του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού.(συνημμένη ομιλία)
Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Kantor Χαράλαμπος Ντόλκας.

Δείτε το Δελτίο Τύπου
Την Τρίτη 3 Απριλίου 2012 και ώρα 18:00
στο Πολεμικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2, Αθήνα

Η όλη εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο από τηνιστοσελίδα www.blod.gr του ιδρύματος Μποδοσάκη


Το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Κantor, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς πραγματοποίησαν ανοιχτή συζήτηση με θέμα:
«Ποιότητα Θεσμών και Ανομία»
134657_poiotitathesmvn
Με ομιλητές:
τον Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκο Αλιβιζάτο
τον Δημοσιογράφο, Σταύρο Θεοδωράκη
τον Καθηγητή Πολιτισμού & Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ,Βασίλη Καραποστόλη
τον Πρόεδρο της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος, Κώστα Μπακούρη και
τον Διδάκτoρα Κοινωνιολογίας και Συγγραφέα, Γιώργο Σιακαντάρη

Τη συζήτηση συντόνισε ο Καθηγητής και Πρύτανης του ALBA Graduate Business School ,


photo-usage2

Το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Κantor, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς διοργάνωσαν ανοιχτή συζήτηση με θέμα:

Aξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ομιλητές τον Οικονομολόγο Παναγή Βουρλούμη,
τον Πρόεδρο της Δράσης Στέφανο Μάνο,
τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου Eurobank EFG Νίκο Καραμούζη,
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας Κώστα Μητρόπουλο,
και τον Δικηγόρο Στρατή Στρατήγη.
Τη συζήτηση συντόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kantor Κώστας Καστρινάκης

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 18:00 στο Πολεμικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2, Αθήνα


Το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Kantor και η Κίνηση Πολιτών οργάνωσαν ανοιχτή συζήτηση με θέμα:
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΕΡΓΙΑ

Με ομιλητές
τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕ Ανδρέα Ανδρεάδη
τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Ευθύμιο Βιδάλη
τον Επιστημονικό Σύμβουλο του ΙΟΒΕ Νίκο Ζόνζηλο
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Τσιμέντων Τιτάν Δημήτρη Παπαλεξόπουλο
και τον Πρόεδρο της Positive Energy Αβραάμ Τσουκαλίδη

Τη συζήτηση συντόνισε ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Γιάννης Στουρνάρας

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Tην Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 18:00
στο Πολεμικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2, Αθήνα


Δημόσια συζήτηση με θέμα «Φοροδιαφυγή και Κοινωνική Δικαιοσύνη» διοργάνωσαν την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00, στο Πολεμικό Μουσείο το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Kantor και η Κίνηση Πολιτών.

Ομιλητές ήταν o αναπλ. καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Νίκος Καραβίτης, ο διευθυντής Σχεδιασμού και Ελέγχων ΣΔΟΕ Νίκος Λέκκας, ο επικ. καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Μάνος Ματσαγγάνης ο βουλευτής Κυριάκος Μητσοτάκης και ο καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Διομήδης Σπινέλλης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Λουκάς Τσούκαλης.

Η κρίση απαιτεί μεταρρυθμίσεις, ρήξεις και τομές. Απαιτεί όμως και ευρύτερη συναίνεση και συνεργασία των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που θέλουν μια διαφορετική Ελλάδα. Συμβάλλοντας στην προσπάθεια αυτή, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Kantor και η Κίνηση Πολιτών οργανώνουν σειρά δημόσιων συζητήσεων σε θέματα επίκαιρα και ζωτικής σημασίας για τη χώρα. Στοχεύουν στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, μετά από δημόσιο διάλογο, καθώς και στη διάχυση των συμπερασμάτων μέσω εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Οι δημόσιες συζητήσεις θα γίνονται κάθε μήνα και θα καλύψουν τις εξής θεματικές περιοχές:

• Φοροδιαφυγή και Κοινωνική Δικαιοσύνη

• Επενδύσεις, Ανάπτυξη και Ανεργία
• Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας
• Για ένα Αποτελεσματικό Κράτος
• Ποιότητα Θεσμών και Ανομία
• Παιδεία και Άμιλλα
• Επανάκτηση της Αξιοπιστίας της Ελλάδας