Παραλογισμοί στο δρόμο

Για να αναδείξουμε και να αποφύγουμε τους έντονους παραλογισμούς που συναντάμε στους ελληνικούς δρόμους αποφασίσαμε να τους φωτογραφίσουμε! Εάν έχετε και εσείς κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες με το παράλογο της ελληνικής οδικής συμπεριφοράς, μπορείτε να μας τις στείλετε!