Χάρτα Λογοδοσίας – Οικονομικά Στοιχεία

Χαρτα Λογοδοσίας
2009-2013

H Κίνηση Πολιτών από το 2009 ελέγχεται και πιστοποιείται τόσο για την οικονομική της διαχείριση όσο και για την αρχή λειτουργίας της σύμφωνα με τις αρχές της Χάρτας Λογοδοσίας, Αυτοδέσμευσης και Κοινωνικής Ευθύνης. Ο οικονομικός έλεγχος γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και η πιστοποίηση από την εταιρεία EUROCERT.  Η Κίνηση Πολιτών έχει υπογράψει από το 2008 τη Χάρτα αυτή που επιβάλλει διαφάνεια και έλεγχο στη λειτουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Χρήση 2011

Έκθεση Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για χρήση Κ.Π.2011

Δήλωση επαλήθευσης-πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2011- ελληνικά

Δήλωση επαλήθευσης – πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2011- αγγλικά
173423_xl2011


Χρήση 2010
Έκθεση Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για χρήση Κ.Π.2010

Δήλωση επαλήθευσης – πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2010-ελληνικά

Δήλωση επαλήθευσης – πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2010-αγγλικά

173742_xl2010


Χρήση 2009

Δήλωση επαλήθευσης- πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2009 (ελληνικά-αγγλικά)

Εκθεση Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για χρήση 2009 (ελληνικά-αγγλικά)

INGO Interim Reporting Framework 2009

173919_xl2009


09/11/2010
Ποιότητα Ηγεσίας : Ναι, αλλά ποιος, τι και πώς;

Συνδιοργάνωση με ΕΕΔΕ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας εκδήλωσης που σκοπό είχε να ενημερώσει την επιχειρηματική κοινότητα για τη Διεθνή Χάρτα Λογοδοσίας των ΜΚΟ και να επισημάνει τους λόγους για τους οποίους προχωρήσαμε στην υπογραφή της. Επίσης οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε θέματα εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και στο τι μπορούμε και οφείλουμε να πράξουμε ως ενεργοί πολίτες.

Συμμετέχοντες:
Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος
, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία,
Μιχάλης Σκούλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος MIO-ECSDE
Δημήτρης Καραβέλας, Γενικός Διευθυντής WWF- Hellas, συμμετείχαν σε εκδήλωση
Νίκος Αναλυτής, Πρόεδρος Εθνικού Δικτύου ΕΚΕ, στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης

Συνημμένη πρόσκληση

152426_016152557_026


22/04,06/05,10/05/2010
Συνάντηση Οργανώσεων που υπέγραψαν τη Χαρτα Λογοδοσίας
Όλες οι οργανώσεις που έχουν υπογράψει τη Χάρτα Λογοσοσίας συναντήθηκαν με σκοπό την παρουσίαση των διαδικασιών εφαρμογής της Χάρτας Λογοδοσίας στις ελληνικές ΜΚΟ.

Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε ότι συμβάλλουμε στον κοινό στόχο αναβάθμισης δράσης, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας της Κοινωνίας Πολιτών, υπογραμμίζοντας την κοινή μας δέσμευση για βέλτιστη απόδοση, διαφάνεια, κοινωνική ευθύνη,και υποχρέωση στους κοινωνικούς μας εταίρους.


11 Απριλίου 2008
Υπογραφή της Χάρτας Λογοδοσίας
17 ελληνικές ΜΚΟ προσυπέγραψαν, σε επίσημη τελετή, τη Χάρτα Λογοδοσίας με την οποία δεσμεύονται ως προς τις αρχές που υπηρετούν και τον τρόπο λειουργίας τους.
Συμμετέχοντες:
J. Figel, Ευρωπαίος Επίτροπος
Ν. Διαμαντούρος, Καθηγητής, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
P. Eigen, ιδρυτής της Διεθνούς Διαφάνειας

Ν. Εμπέογλου, Πρόεδρος του ALBA
Θ. Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών
Το 2006, έντεκα μεγάλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις συνέταξαν και προσυπέγραψαν δημόσια μια καίρια δέσμευση που φέρει τον τίτλο:  International Non Governmental Accountability Charter (Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων)

Μόλις δυο χρόνια αργότερα και με πρωτοβουλία της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία, το κείμενο αυτής της δέσμευσης μεταφράστηκε επίσημα στα ελληνικά και κατατέθηκε στο Υπουργείο

Εξωτερικών ως «Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».

Σε ειδική, δημόσια και επίσημη τελετή, στις 11 Απριλίου 2008, δεκαεπτά ελληνικές ΜΚΟ προσυπέγραψαν τη Χάρτα αυτή και δεσμεύθηκαν να τηρούν τους όρους της. Η παρουσία του τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου, αλλά και οι τοποθετήσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου J. Figel, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, Ν. Διαμαντούρου, του Ν. Εμπέογλου, προέδρου ALBA, του ιδρυτή της Διεθνούς Διαφάνειας, P. Eigen και του Προέδρου της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία, Θ. Παπαλεξόπουλου, έδωσαν ιδιαίτερη αξία στη συμβολική αυτή κίνηση και κατέδειξαν τη βαρύτητα των δεσμεύσεων που ανέλαβαν αυτές οι Ελληνικές ΜΚΟ στην προσπάθει ελέγχου και λογοδοσίας των φορέων της κοινωνίας πολιτών.

Η Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων δεν επηρεάζει την ουσία και το περιεχόμενο των δράσεων κάθε οργάνωσης. Επιβάλλει όμως ένα πλαίσιο καλών πρακτικών και σύγχρονου τρόπου λειτουργίας. Είναι ουσιώδης η τήρηση αυτού του πλαισίου, για να ενισχυθούν και η αξιοπιστία των ΜΚΟ αλλά και η αποδοχή του έργου τους από τον πολίτη που καλείται να το αγκαλιάσει και να συνεισφέρει.

Οι βασικές αρχές κάτω από τις οποίες κάθε ΜΚΟ οφείλει να σχεδιάζει και να υλοποιεί τις δράσεις της, είναι:

• Σεβασμός των οικουμενικών αρχών και αξιών

• Υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και διακυβέρνησης

• Έλεγχος από ανεξάρτητο, εξωτερικό ελεγκτή

• Πλήρης διαφάνεια

• Λογοδοσία προς τα μέλη και προς τρίτους.

Οι ελληνικές ΜΚΟ που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία υπογραφής της “Χάρτας Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας”, πέραν της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία, είναι οι:

• Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE),

• PRAKSIS,

• WWF-Ελλάς,

• ΜΟm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας,

• ΑΡΧΕΛΩΝ-Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας,

• Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς,

• Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ,

• Ευρωπαϊκή Έκφραση,

• Ίδρυμα “Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ”,

• Κέντρο Ειδικών Ατόμων “Η ΧΑΡΑ”,

• OMAΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ,

• Περιβαλλοντικό Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ,

• ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού,

• Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια ΦΛΟΓΑ,

• Σύνδεσμος Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος και Μέριμνας Υγείας «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ»,

• Φίλοι του Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».

Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία είναι μια από τις πρώτες οργανώσεις παγκοσμίως που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις Αρχές της Χάρτας Λογοδοσίας.

130205_ingo-logo

 deltio2008c Γ΄ Τρίμηνο 2008

Κατεβάστε το έντυπο (pdf – 2774Κb)