ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δημόσια Διοίκηση- Δημοκρατική Διακυβέρνηση

Πολιτική πρόσκληση: ήρθε η ώρα των πολιτών

Σύνταξη διακήρυξης που καλούσε να διεκδικήσουν σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα από τα μέλη της πολιτικής ζωής. Αφορμή το κλίμα γύρω από την ασθένεια του Πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου

Read more
Συνδικαλισμός και πολίτης

Ανοικτή συζήτηση εν όψει σχετικού νόμου. Οι συμμετέχοντες συνέκλιναν σε βασικά ζητήματα όπως η αναγνώριση του δικαιώματος της απεργίας αλλά και η ανάγκη θεσμοθέτησης της συνεργασίας μεταξύ κράτους και παραγωγικών τάξεων. Συμμετέχοντες: Χ. Τρικαίος,

Read more
Τα πολιτικά κόμματα και ο ρόλος τους

Ημερίδα προβληματισμού πανω στο ρόλο των κομμάτων στις σύγχρονες δημοκρατίες και στα οφέλη του πολίτη από τη συμμετοχή σε κομματικές οργανώσεις. Συμμετέχοντες: Γ. Μαυρογορδάτος, Αν. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών Δ. Χαραλάμπης, Επικ. Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου

Read more