ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τρίμηνο ενημερωτικό δελτίο

Δελτίο 70

Δελτίο 70 ( κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ) Με περιεχόμενα: Μια σημαντική επέτειος σελ 2 Νησίδες Ποιότητας 2009 σελ 3 Σκέψεις για τη βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος σελ 4-7 Έκκληση σελ 8

Read more
Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων-Δελτίο 69

Χάρτα Λογοδοσίας - Δελτίο Νο69 (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ) Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σελ 2-4 Καταστατικός Χάρτης Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Read more
Κοινωνία-Κράτος-Οικονομία Δελτίο No 68

Κοινωνία -Κράτος- Οικονομία Δελτίο Νο68 (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ) Με περιεχόμενα: Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σελ 2 Το αίτημα της Μεταρρύθμισης του Κράτους σελ 3-5 Κράτος και Οικονομία: Κρίση του Εθνικού Κράτους σελ 6 Σχέσεις Κράτους και Κοινωνίας

Read more
Πρόσφυγες – Μειονότητες Δελτίο Νο 67

Πρόσφυγες- Μειονότητες Δελτίο Νο 67 (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ) Με περιεχόμενα: Πρόσφυγες και Μειονότητες: Δυσχέρειες Ενσωμάτωσης σελ 2-16 Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σελ 17-21 Πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σελ

Read more
Δελτίο Νο 66

Δελτίο Νο 66 (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ) Με περιεχόμενα: Βράβευση των Νησίδων Ποιότητας σελ 2-7 Το προσωπικό του Δημοσίου και του δημόσιου τομέα σελ 8

Read more
Δελτίο Νο 64

Δελτίο Νο 64 (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ) Με περιεχόμενα: Νέο ξεκίνημα σελ 1 Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές σελ 2 Ο νέος Νόμος-Πλαίσιο 3549 για τα ΑΕΙ και η θέση της Κ.Π. σελ 3-4 Εκδήλωση: Οδικός Χάρτης για την Ανώτατη Εκπαίδευση σελ 5-6 Η μετανάστευση

Read more
Eλληνικό καλοκαίρι 2007 -Δελτίο Νο 65

Ελληνικό Καλοκαίρι 2007 Δελτίο Νο 65 (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ) Με περιεχόμενα: Ελληνικό Καλοκαίρι 2007 σελ 1-3 Οι Δασικές Πυρκαγιές - Ιούλιος 2007 σελ 4-5 Υπερβολές σελ 6 Χάρτα Λογοδοσίας σελ 7 Υπεκφυγές, Απροθυμία, Αναβολές σελ 8

Read more
Δελτίο Νο 63

Δελτίο Νο 63 (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ) Με περιεχόμενα: Η αρχή του οράματος…; Σελ 1 Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ΑΕΙ πρέπει να είναι ενιαία και συνολική σελ 2-3 Η Κοινωνία Πολιτών και τα ΜΜΕ σελ 4 Κλιματικές αλλαγές : μύθοι και πραγματικότητα

Read more
Δελτίο Νο 62

Δελτίο Νο 62 (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ) Με περιεχόμενα: Σε έναν κόσμο μεταβαλλόμενο σελ 1-2 Σκέψεις για την Εκπαίδευση σελ 2-4 Βουλή των Εφήβων σελ 5-6 Μονόλογος για το Διάλογο σελ 7 Νερό σελ 8

Read more
Δελτίο Νο 58

Δελτίο Νο 58 (κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ) Με περιεχόμενα: Ελληνικοί Υδάτινοι Πόροι- Συμπεράσματα του Διεθνούς Συνεδρίου της Κίνησης Πολιτών σελ 1-3 Ανάγκη μεταρρυθμίσεων στην Ανώτατη Παιδεία- Ομιλίες των κκ. Ηλία Κατσούλη, Σπύρου Αμούργη, Αμεντέο

Read more