ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Publications

Fire protection of abbeys

7/2013

Read more
Raising the bar for Civil Society

Raising the bar for Civil Society 3/2012 Ever since its conception and foundation, the Citizens’ Movement has encouraged civil society to take an active part in causes of common interest, particularly in the upgrading of institutions and attitudes. With its unfailing presence in that area, the “Citizens’ Movement for an Open Society” - as it was later to be called – consistently strove to achieve meeting of the minds and convergence of

Read more
(Greek) Τα ελληνικά Δικαστήρια και η Νομολογία του ΕΔΔΑ

2/2012

Read more
(Greek) Πολυνομία-Κακονομία-Ανομία: Ποιος ο δρόμος της ανόρθωσης;

10/2011

Read more
Justice and the citizen- Civil, criminal and anministrative justice

2/2010

Read more